ویکی هری پاتر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سازمان‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
محفل ققنوس . - هری پاتر

محفل ققنوس

محفل ققنوس (Order of the Phoenix) یک جامعه مخفی بود که توسط آلبوس دامبلدور برای مقابله با لرد ولدمورت و مرگ خواران وابسته به او تاسیس شد. محفل اصلی ققنوس در دهه ۱۹۷۰ تشکیل شد، زمانی که ولدمورت به انگلستان بازگشته بود و عملیات خود را برای تصاحب وزارت جادو و همچنین آزار ماگل-زاده‌ها شروع کرده […]
مرگ خواران . - هری پاتر

مرگ خواران

مرگ خواران (Death Eaters) نامی برای مشتاق‌ترین پیروان لرد ولدمورت بود. این گروه در درجه اول از جادوگرانی تندور و برتر-طلب خون-خالص تشکیل شده بود که هنرهای تاریک را با بدخواهی و بدون توجه به قوانین جادوگری و واهمه از آن به کار می‌گرفتند. لرد ولدمورت از این گروه برگزیده‌ی جادوگران در طول جنگ‌های جادوگری […]
وزارت جادو . - هری پاتر

وزارت جادو

یک وزارت جادو (Ministry of Magic) ارگانی اصلی در اداره جامعه جادوگری در بسیاری از کشورها است. این ارگان تحت هدایت یک وزیر جادو، مسئول تنظیم و اجرای قوانین جامعه جادوگری است و همچنین وظیفه دارد این جامعه را از دنیای ماگل پنهان نگه دارد. حداقل در مورد بریتانا اصطلاح «وزارت جادو» با «شکل دولت جادوگری» […]
ارتش دامبلدور . - هری پاتر

ارتش دامبلدور

ارتش دامبلدور (Dumbledore's Army - همچنین شناخته شده با عنوان DA) سازمانی مخفی بود که توسط هری پاتر، هرماینی گرنجر و رون ویزلی در سال ۱۹۹۵ شکل گرفت و هدفش آموزش پیروان خود در زمینه‌ی دفاع صحیح در برابر هنرهای تاریک بود. این سازمان توسط هرماینی تاسیس شد اما رهبری و وظیفه‌ی آموزش اعضا بر […]
گروه‌های هاگوارتز . - هری پاتر

گروه‌های هاگوارتز

مدرسه جادوگری و جادوگری هاگوارتز به چهار گروه تقسیم شده است: گریفیندور که توسط گودریک گریفیندور تأسیس شده است، هافلپاف که توسط هلگا هافلپاف تاسیس شده است، ریونکلا که توسط روونا ریونکلا تاسیس شده است و اسلیترین که توسط سالازار اسلیترین تأسیس شده است. سیستم‌ها گروه‌های هاگوارتز محلی برای زندگی و آموزش دانش‌آموزان است. هر سال گروهی […]
کنفدراسیون بین‌المللی جادوگران . - هری پاتر

کنفدراسیون بین‌المللی جادوگران

کنفدراسیون بین‌المللی جادوگران یک سازمان بین دولتی جادوگری بود که تقریبا معادل سازمان ملل در جهان ماگل است. کرسی‌های بریتانیا در این کنفدراسیون احتمالا توسط وزیر جادوی این کشور انتخاب می‌شود، و احتمالا منوط به تصویب پارلمان ویزنگاموت است. ریاست کنفدراسیون بین‌المللی جادوگران را شخصی با عنوان ماگوامپ عالی بر عهده دارد. اولین فردی که […]
اتحاد . - هری پاتر

اتحاد

اتحاد (Alliance) انجمنی از جادوگران جنجالی بود که در اوایل قرن بیستم پیروی گلرت گریندل‌والد، جادوگر تاریکی بودند. آن‌ها نسبت به ایدئولوژی گریندل‌والد در برتر-طلبی جامعه جادوگری متعصب بودند و خود را با عنوان «آکولایت‌ها» (پیروان) خطاب می‌کردند. هدف اصلی آن‌ها افشای جامعه جادوگری به جهان و ایجاد جنگی با غیر-جادوران بود، با هدف این […]
دفتر اورر . - هری پاتر

دفتر اورر

دفتر اورر (Auror Office) به عنوان مقری برای اوررهای بریتانیا عمل می‌کند. این دپارتمان یکی از بخش‌های اصلی اداره اجرای قانون جادویی و به طور خاص به دستگیری جادوگران تاریک می‌پردازد. به عبارت دیگر اورر در دنیای جادوگران همان نیروی پلیس/کارآگاهان در دنیای ماگل هستند. اعضای شناخته شده رئیس‌ها دفتر تیزوس اسکمندر روفس اسکریمجور گاوین روبردز […]
دپارتمان مجری قوانین جادویی . - هری پاتر

دپارتمان مجری قوانین جادویی

اداره یا دپارتمان اجرای قانون جادویی بزرگترین دپارتمان وزارت جادو و تقریبا معادل وزارت ماگل بریتانیا است. سایر ادارات وزارت‌خانه به استثنای دپارتمان اسرار در برابر این بخش پاسخگو بودند. در سال ۲۰۱۹، هری پاتر هدایت این دپارتمان را بر عهده داشت. کارکرد این دپارتمان بزرگترین و مهم‌ترین دپارتمان در وزارت جادو بود که به […]
جوخه تفتیش عقاید . - هری پاتر

جوخه تفتیش عقاید

جوخه تفتیش عقاید (Inquisitorial Squad) گروهی از دانش‌آموزان هاگوارتز بودند که توسط پروفسور دولورس آمبریج انتخاب شدند، کسی که در سال ۱۹۹۶ مدیر مدرسه جادوگری هاگوارتز بود و از وزارت جادو پشتیبانی می‌کرد. قرار بود این گروه نظم را در میان شاگردان تضمین کند، اما برخی از اعضا از قدرت خود سوء استفاده می‌کردند و […]
شورای جادوگران . - هری پاتر

شورای جادوگران

مجلس یا شورای جادوگران (Wizards' Council) یک شورای مشورتی بود که قرن‌ها قبل از بنیان وزارت جادو، جامعه جادوگران بریتانیا را اداره می‌کرد و دورانی طولانی به عنوان دستگاه حاکم خدمت کرد. با امضای اساسنامه بین المللی اختفای جادوگری در سال ۱۶۹۲، جامعه جادوگران برای پشتیبانی و نظم جامعه خود در پنهان ماندن از دنیای غیرجادو، به یک […]