بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کنفدراسیون بین‌المللی جادوگران

اشتراک‌گذاری

کنفدراسیون بین‌المللی جادوگران

International Confederation of Wizards

کنفدراسیون بین‌المللی جادوگران - هری پاتر

بنیان‌گذار

پیر بوناکورد

تاریخ بنیان

پیش از دهه ۱۶۹۰

رهبر

ماگوامپ عالی

اهداف

متحد کردن جامعه جادوگری سراسر دنیا

وابسته به

دولت‌های جادویی
مدارس جادوگری
مجمع وارلوک بین‌المللی
کمیته کوییدیچ

دشمنان

گلرت گریندلوالد
لرد ولدمورت

کنفدراسیون بین‌المللی جادوگران یک سازمان بین دولتی جادوگری بود که تقریبا معادل سازمان ملل در جهان ماگل است. کرسی‌های بریتانیا در این کنفدراسیون احتمالا توسط وزیر جادوی این کشور انتخاب می‌شود، و احتمالا منوط به تصویب پارلمان ویزنگاموت است.

ریاست کنفدراسیون بین‌المللی جادوگران را شخصی با عنوان ماگوامپ عالی بر عهده دارد. اولین فردی که به این مقام رسید پیر بوناكورد بود. انتصاب او توسط وارلوک‌ها در لیختن‌اشتاین، به دلیل نظراتی که او در مورد توقف شکار ترول‌ها و حقوق آن‌ها داشت مورد مناقشه قرار گرفت. لیختن‌اشتاین که در آن زمان با چندین جوامع ناخوشایند از ترول‌ها سر و کار داشت، از شرکت کردن در اولین کنفرانس خودداری کرد که باعث ایجاد مشکل برای این نهاد جدید شد.

اعضای شناخته شده

ماگوامپ عالی

  • پیر بوناكورد (فرانسه)
  • کوتیسمور کرونی
  • سیدلی اسمیرک پلاتر
  • آلبوس دامبلدور (بریتانیا) (قبل از ۱۹۹۱-۱۹۹۵)
  • باباجید آکینگباد (کشور آفریقایی ناشناخته)

نمایندگان

  • هکتور پودمور (بریتانیا) (۱۹۲۶)
  • مومولو ووتورسون  (کشور ناشناخته) (۱۹۲۶)
  • یا ژو (چین) (۱۹۲۶)
  • هاینریش ابرستاد (سوئیس) (۱۹۲۶)
صفحات دیگر