ویکی هری پاتر

چوبدستی ارشد

اشتراک‌گذاری

چوبدستی ارشد

Elder Wand

چوبدستی ارشد - هری پاتر

نام‌های دیگر

چوب مرگ
چوبدستی سرنوشت
چوبدستی آلبوس دامبلدور

سازنده

مرگ یا آنتیوک پورل

زمان ساخت

قرن سیزدهم

مالکان

آنتیوک پورل
گلرت گریندلوالد
آلبوس دامبلدور
دراکو مالفوی (هرگز به کار نبرد)
تام ریدل (هرگز تسلط نیافت)
هری پاتر

چوبدستی الدر یا ارشد (Elder Wand) یکی از سه یادگار افسانه‌ای مرگ است. طبق «داستان سه برادر» این اولین یادگاری است که ظاهرا توسط خود مرگ ساخته شده است. پس از آن که آنتیوک پورل درخواست یک چوبدستی برتر را کرد، این چوبدستی به عنوان پاداش به او اهدا شد. طبق افسانه‌ها هر کسی که این چوب را با دو یادگار دیگر (سنگ رستاخیز و شنل نامرئی) داشته باشد، ارباب مرگ می‌شود.

گفته شده است که این قویترین چوبدستی است که تاکنون وجود داشته است و قادر به انجام جادوهایی است که به طور معمول حتی برای ماهرترین جادوگران غیرممکن است، مانند ترمیم کردن یک چوبدستی تخریب شده دیگر که فراتر از جادوی معمول است. هسته این چوب از موی دم یک تسترال ساخته شده است. تنها جادوگرانی می‌توانند از این چوبدستی استفاده کنند که قادر به پذیرش مرگ باشند.