بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پدر/مادرخوانده

اشتراک‌گذاری
پدر/مادرخوانده
سیریوس بلک، پدرخوانده هری پاتر

پدرخوانده یا مادرخوانده در بسیاری از مذاهب مسیحی شخصی است که ناظر غسل تعمید یک کودک است. با این حال این اصطلاح همیشه رنگ و بوی مذهبی ندارد، چرا که در نگاه غیر دینی یک پدرخوانده و مادرخوانده فردی است که توسط والدین انتخاب می‌شود تا به تربیت و رشد کودک مورد نظر توجه داشته باشد و در صورت بروز هرگونه اتفاقی برای والدین، از کودک مراقبت کند.

موارد شناخته شده

پدر/مادرخوانده فرزندخوانده

سیریوس بلک

هری پاتر
هری پاتر ادوارد لوپین
رونالد ویزلی جیمز پاتر دوم
هرماینی گرنجر جیمز پاتر دوم
نویل لانگ‌باتم آلبوس پاتر
صفحات دیگر