بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نفوذ به وزارت جادوی بریتانیا

اشتراک‌گذاری

نفوذ به وزارت جادوی بریتانیا

Infiltration of the British Ministry of Magic

نفوذ به وزارت جادوی بریتانیا - هری پاتر

تاریخ

۲ سپتامبر ۱۹۹۷

مکان

وزارت جادوی بریتانیا، وایت‌هال، لندن، انگلستان

دلیل

نیاز هری، هرماینی و رون به هورکراکس نگارآویز از دولورس آمبریج

نتیجه

دستیابی به هورکراکس توسط هری، هرماینی و رون
آزادسازی ماگل-زاده‌ها

فرمانده‌ها

جناح اول:
هری پاتر
رون ویزلی
هرماینی گرنجر
جناح دوم:
دولورس آمبریج
کوربن یاکسلی

جناح‌ها

جناح اول:
ریجینالد کاترمول
ماری کاترمول
آلدرتون
چندین ماگل-زاده متحم شده

جناح دوم:
مرگ خوران
دیمنتورها
نگهبانان وزارت

نفوذ به وزارت جادو (Infiltration of the British Ministry of Magic) اقدامی بود که در تاریخ ۲ سپتامبر ۱۹۹۷ و در اوج جنگ دوم جادوگری انجام گرفت. در این مقطع وزارت جادو به تازگی سقوط کرده بود و در اختیار لرد ولدمورت و مرگ خواران قرار گرفته بود.

هری پاتر، هرماینی گرنجر و رون ویزلی برای ربودن یکی از هورکراکس‌های ولدمورت یعنی نگارآویز سالازار اسلیترین، به طور مخفیانه وارد وزارتخانه شدند. این سه همچنین در این فرآیند چندین ماگل-زاده که قرار بود محاکمه شوند را نیز آزاد کردند و همین طور چشم جادویی آلستور مودی را از دفتر دولورس آمبریج پس گرفتند تا به کمک آن از همکاران آمبریج جاسوسی کنند.

صفحات دیگر