بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نفرین

اشتراک‌گذاری

نفرین

Curse

نفرین - هری پاتر

افسون‌گری

شیوه‌های متفاوت

نوع

افسون تاریک (بدترین نوع)

حرکت دست

قاطع و محکم

تاثیر

رنج گسترده

نفرین (Curse) نوعی افسون تاریک است که به عنوان بدترین نوع از جادوی تاریک استفاده می‌شود. نفرین به عنوان یکی از سه افسون تاریکی فجیع، دارای قدرت‌ها و اشکال مختلفی است اما معمولا برای رنج دادن گسترده قربانی مانند درد طاقت فرسا، کنترل کامل یا حتی مرگ استفاده می‌شود.

طبیعت

یک نفرین افسونی تاریک است که در درجه اول یک شی را به طرز منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد و به طور معمول با سطوح مختلف ناراحتی همراه است. نفرین بدترین نوع از جادوی تاریک است که به شدت اثرات منفی روی هدف باقی می‌گذارد.

نفرین‌ها از نقاط قوت و اشکال مختلفی برخوردار هستند، اما به طور کلی بدترین، قوی‌ترین، با دوام‌ترین و کمترین میزان برگشت‌پذیری را در میان افسون‌های تاریک دارند. نفرین‌های نابخشودنی از قوی‌ترین افسون‌های تاریک شناخته شده هستند، چرا که تاثیرات آن‌ها بسیار قدرتمند بوده و استفاده از آن‌ها مهارت بالایی را می‌طلبد.

نوشیدن خون تک‌شاخ توسط یک فرد حتی اگر در آستانه مرگ باشد می‌تواند طول عمر او را افزایش دهد اما این خون زندگی فرد را نفرین می‌کند. دلیل این نفرین به این خاطر است که فرد یک حیوان بی‌گناه را کشته است تا خودخواهانه عمر خود را افزایش دهد. گفته می‌شود این اقدام تنها توسط کسانی انجام می‌شود که چیزی برای از دست دادن نداشته باشند.

صفحات دیگر