بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

محفل ققنوس

اشتراک‌گذاری

محفل ققنوس

Order of the Phoenix

محفل ققنوس - هری پاتر

بنیان‌گذار

تاریخ بنیان

۱۹۷۰ (محفل اصلی)
۱۹۵۵ (محفل دوم)

تاریخ انحلال

۱۹۸۱ (محفل اصلی)
۱۹۹۸ (محفل دوم)

رهبران

آلبوس دامبلدور
مینروا مک‌گونگال
آلاستور مودی
کینگسلی شکلبولت

مقر

محل گریمولد ۱۲
خانه خانواده ویزلی

اهداف

محافظت از دنیای جادوگران و ماگل از دست لرد ولدمورت و مرگ خواران

وابسته به

وزارت جادوی بریتانیا
ارتش دامبلدور
مدرسه هاگوارتز
هری پاتر

دشمنان

لرد ولدمورت
مرگ خواران
وزارت جادوی تحت اختیار مرگ خوران
اسنچرها

محفل ققنوس (Order of the Phoenix) یک جامعه مخفی بود که توسط آلبوس دامبلدور برای مقابله با لرد ولدمورت و مرگ خواران وابسته به او تاسیس شد. محفل اصلی ققنوس در دهه ۱۹۷۰ تشکیل شد، زمانی که ولدمورت به انگلستان بازگشته بود و عملیات خود را برای تصاحب وزارت جادو و همچنین آزار ماگل-زاده‌ها شروع کرده بود. این محفل در زمینه مبارزه با این لرد تاریکی با با وزارت جادو همکاری کرد و در جنگ جادوگری اول نقشی اساسی داشت. اولین پیروزی آن‌ها در سال ۱۹۸۱ بود که با اولین شکست ولدمورت توسط هری پاتر همراه بود. با این حال این پیروزی با از دست رفتن تعداد زیادی از اعضای محفل به دست آمد.

پس از آن محفل ققنوس منحل شد، اما در سال ۱۹۹۵ پس از آن که هری پاتر خبر بازگشت لرد ولدمورت را به دامبلدور داد، این محفل دوباره تشکیل شد. وزارت از پذیرفتن بازگشت لرد تاریکی امتناع کرد، و از این رو محفل به تنهایی برای محافظت از هری پاتر و پیشگویی‌های مربوط به او و ولدمورت، فعالیت خود را در دپارتمان اسرار شروع کرد. پس از نبرد شدیدی که در تاریخ ۱۸ ژوئن ۱۹۹۶ در این دپارتمان بین ارتش دامبلدور و مرگ خواران شکل گرفت، سرانجام وزارت جادو حقیقت را پذیرفت.

یک سال بعد این محفل ققنوس رهبر خود را از دست داد و وزارت جادو نیز توسط ولدمورت تسخیر شد. محفل همچنان به عنوان یک گروه مقاومت زیرزمینی فعال بود و سعی داشت از ماگل‌ها محافظت کند، و این حقیقت را در بدترین روزهای جنگ جادوگری دوم پخش کرد. آن‌ها در تاریخ ۲ مه ۱۹۹۸ به فراخوانی ارتش دامبلدور پاسخ دادند، و برای آخرین بار در مدرسه جادوگری هاگوارتز با ولدمورت و مرگ خواران مبارزه کردند. نبرد هاگوارتز سرانجام با مرگ ولدمورت به دست هری پاتر و پیروزی قاطع محفل ققنوس و و متحدان آن به پایان رسید.

صفحات دیگر