بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

لثیفولد

اشتراک‌گذاری

لثیفولد

Lethifold

لثیفولد - هری پاتر

مرتبط با

دمنتور (احتمالی)

بومی

مناطق گرمسیری

نام دیگر

کفن زنده

خصوصیات

شبیه به شنل سیاه
خوردن گوشت انسان

وابسته به

طبقه‌بندی وزارت جادو

جانور
XXXXX

لثیفولد (Lethifold) (همچنین به عنوان کفن زنده شناخته می‌شود) یک جانور جادویی گوشتخوار و بسیار خطرناک بود. همچنین به دلیل ماهیت بسیار تهاجمی و خشنی که داشت به عنوان یک موجود تاریک به حساب می‌آمد.

شرح

لثیفولد

لثیفولد شبیه به یک شنل سیاه به ضخامت تقریبا نیم اینچ است که اگر اخیرا جانداری را هضم کرده باشد کمی ضخیم‌تر به نظر می‌رسد. این موجود در سطوح شناور است و به جستجوی طعمه خود که انسان‌ها می‌پردازد. لثیفولد شب‌هنگام وقتی هدفش خواب است، حمله می‌کند و طعمه را با خفه کردن شکار می‌کند.

محافظت در برابر لثیفولد

تنها روش موثر شناخته شده برای محافظت در برابر لتیفولد از طلسم پاترونوس است که روشی مشابه برای مقابله با دمنتورها است. جادوهای دیگر مثل طلسم گیج‌کننده یا طلسم بازدارنده در برابر او کار نمی‌کنند.

صفحات دیگر