ویکی هری پاتر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شورای جادوگران

اشتراک‌گذاری

شورای جادوگران

Wizards' Council

شورای جادوگران - هری پاتر

تاریخ بنیان

زمانی پیش از ۱۲۶۹

تاریخ انحلال

۱۷۰۷

رهبر

رئیس شورا

اهداف

دستگاه حاکم جامعه جادوگری بریتانیا تا پیش از بنیان وزارت جادو

وابسته به

پارلمان ویزنگاموت

مجلس یا شورای جادوگران (Wizards' Council) یک شورای مشورتی بود که قرن‌ها قبل از بنیان وزارت جادو، جامعه جادوگران بریتانیا را اداره می‌کرد و دورانی طولانی به عنوان دستگاه حاکم خدمت کرد.

با امضای اساسنامه بین المللی اختفای جادوگری در سال ۱۶۹۲، جامعه جادوگران برای پشتیبانی و نظم جامعه خود در پنهان ماندن از دنیای غیرجادو، به یک ساختار دولتی سازمان‌یافته و پیچیده‌تر احتیاج داشتند. بنابراین در سال ۱۷۰۷ شورای جادوگران متلاشی شد تا وزارت جادو جایگزین آن شود. اولین وزیر جادو اولیک گامپ بود که در دوران فعالیت شورا به عنوان رئیس پارلمان ویزنگاموت خدمت می‌کرد.

موضوع انحلال این شورا در سال تحصیلی ۱۹۸۹-۱۹۹۰ در کلاس‌های تاریخ جادوی مدرسه هاگوارتز پوشش داده شده است.

صفحات دیگر