ویکی هری پاتر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سگ سه-سر

اشتراک‌گذاری

سگ سه-سر

Three-headed dog

سگ سه-سر - هری پاتر

مرتبط با

سگ

بومی

یویان

نام‌های دیگر

سربروس

مرگ و میر

فانی

خصوصیات

سه سر
بزرگ و قدرتمندتر از سگ‌های معمولی

طبقه‌بندی وزارت جادو

جانور

سگ سه-سر (Three-headed dog) که همچنین با نام سربروس شناخته می‌شود، یک جانور جادویی بسیار نادر بود. مشخص نیست که آیا هر سر آن‌ها همانند رونسپورها دارای هدف خاصی است یا خیر. ضعف بزرگ آن‌ها ناتوانی در مقاومت در برابر به خواب رفتن با صدای موسیقی بود.

تاریخچه

روبیوس هاگرید زمانی صاحب یک سگ سه-سر به نام فلافی بود که آن را از یک مرد یونانی به دست آورده بود. فلافی به عنوان یکی از موانع دسترسی به سنگ فلاسفه در سال ۱۹۹۲ عمل کرد. در اکتبر ۱۹۹۱ هری پاتر، هرماینی گرنجر، رون ویزلی و نویل لانگ‌باتم در ساعات شبانه هاگوارتز وقتی قصد داشتند از آرگوس فیلچ پنهان شوند، به طور ناخواسته به فلافی برخورد کردند. بعدا در ژوئن ۱۹۹۲ هری موفق شد فلافی را با نواختن فلوت بخواباند و از این رو او، رون و هرماینی اجازه یافتند تا وارد اتاق‌های زیرزمینی شوند.

صفحات دیگر