ویکی هری پاتر

جینکس

اشتراک‌گذاری

جینکس

Jinx

جینکس - هری پاتر

افسون‌گری

به شیوه‌های مختلف

نوع

افسون تاریک (جزئی)

حرکت دست

قاطع و محکم

تاثیر

آزاردهنده اما سرگرم کننده

جینکس (Jinx) نوعی افسون تاریک است که تاثیرات آن آزاردهنده اما سرگرم‌کننده هستند. این جادوی تاریک جزئی، کمترین تاثیر را در میان سه افسون تاریک دارد.

کاربرد

برای اجرای موفقیت‌آمیز یک جینکس، اجراکننده باید تماس چشمی خود را روی هدف حفظ کند. از جینکس‌ها همچنین می‌توان برای اقدام دفاعی استفاده کرد، و از این رو شاگردان دفاع در برابر هنرهای تاریک برخی از آن‌ها را فرا می‌گیرند، مانند جینکس عقب‌گرد و جینکس بازدارنده.

اثرات جینکس را می‌توان با یک تقابل-جینکس یا یک تقابل-نفرین مسدود یا پاک کرد، و همین طور می‌توان با استفاده از ضد-جینکس جلوی آن‌ها را گرفت. دو مورد اول در کلاس دفاع در برابر هنرهای تاریک تدریس می‌شود، در حالی که مورد دیگر احتمالا در کلاس افسون‌ها پوشش داده می‌شود.