ویکی هری پاتر

جنگ جادوگری جهانی

اشتراک‌گذاری

جنگ جادوگری جهانی

Global Wizarding War

جنگ جادوگری جهانی - هری پاتر

تاریخ

دهه ۱۹۲۰ - ۱۹۴۵

مکان

قاره اروپا

نتیجه

شکست گلرت گریندل‌والد و زندانی شدنش در نومنگارد

جناح‌ها

جناح اول:
کنفدراسیون بین‌المللی جادوگران
وزارت جادو بریتانیا
کنگره جادویی ایالات متحده آمریکا
وزارت جادوی فرانسه
وزارت جادوی آلمان
وزارت جادوی بلغارستان
سایر دولت‌های جادویی
هزاران جادوگر
جیکوب کوالسکی
جناح دوم:
۷ آکولایت
بیش از ۵۰ جادوگر
۱ چوپاکابرا

جنگ جادوگری جهانی (Global Wizarding War) یک درگیری جادوگری گسترده بود که عمدتا در قاره اروپا جریان داشت، اما در سایر نقاط کره زمین مانند ایالات متحده آمریکا نیز درگیر آن بودند. این جنگ همزمان با جنگ جهانی دوم ماگل‌ها رخ داد و سرانجام در سال ۱۹۴۵ پایان یافت. این جنگ توسط جادوگر تاریکی، گلرت گریندل‌والد و پیروانش (معروف به آکولایت‌ها) و با هدف لغو پیمان بین‌المللی اختفای جادوگری آغاز شد.

صفحات دیگر