بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جنگ جادوگری اول

اشتراک‌گذاری

جنگ جادوگری اول

First Wizarding War

جنگ جادوگری اول - هری پاتر

تاریخ

۱۹۷۰ - ۳۱ اکتبر ۱۹۸۱

مکان

بریتانیا، انگلستان

دلیل

بازگشت ولدمورت به انگلستان به منظور شروع حکمرانی‌اش

نتیجه

پیروزی وزارت جادو و محفل ققنوس
ناپدید شدن ولدمورت و زوال مرگ‌خوارن

جناح‌ها

جنگ جادوگری اول (First Wizarding War) یک درگیری بزرگ میان جادوگران بود که از اوایل دهه ۱۹۴۰ بنیان آن گذاشته شد، اما به طور رسمی در سال ۱۹۷۰ شروع شد و در ۱۹۸۱ پایان یافت. این جنگ در اوج قدرت ولدمورت رخ داد و باعث وحشت و ترس گسترده در میان جوامع جادوگری و ماگل شد.

شورش این لرد تاریکی توسط مرگ خواران او پشتیبانی می‌شد، گروهی پنهان و خشن از جادوگران تاریک که به او خدمت می‌کردند و وحشت را برای هر دو جهان ماگل و جادوگری به ارمغان آوردند. اقدامات آن‌ها با مقاومت وزارت جادوی بریتانیا و محفل ققنوس روبرو شد. محفل ققنون سازمانی به همان اندازه مخفیانه بود که توسط آلبوس دامبلدور تاسیس شده و هدایت می‌شد و نقشی اساسی در هر دو شکست ولدمورت داشت.

اولین شکست ولدمورت در هالووین ۳۱ اکتبر ۱۹۸۱ توسط هری پاتر که تنها یک کودک بود رخ داد. همین امر باعث شد تا هری با عنوان «پسری که زنده ماند» شناخته شود. اندکی پس از آن همه‌ی مرگ خواران بازمانده به زندان افتادند، کشته شدند یا تبرئه شدند، و به این ترتیب جنگ پایان یافت.

صفحات دیگر