هری پاتر

جام گروه‌ها

اشتراک‌گذاری
جام گروه‌ها
جام گروه‌های هاگوارتز

جام گروه‌ها (House Cup) یک جایزه سالانه است که در مدرسه جادوگری هاگوارتز اهدا می‌شود.

شرح

این جام در پایان سال تحصیلی به گروهی که بیشترین امتیاز را داشته باشد اعطا می‌شود. معلمان و پریفکت‌ها در طول سال برای کارهای مختلف از جمله پاسخ درست به سوالات و انجام کارهای خوب به چهار گروه هاگوارتز (گریفیندور، اسلیترین، هافلپاف و ریونکلاو) امتیاز می‌دهند. برندگان بازی‌های کوییدیچ نیز امتیاز کسب می‌کنند. همچنین ممکن است این امتیازات برای مواردی مانند رفتار نادرست یا قانون شکنی گرفته شود.

برندگان

 • سال تحصیلی ۱۹۸۴-۱۹۸۵ – گریفیندور، هافلپاف، یا ریونکلاو
 • سال تحصیلی ۱۹۸۵-۱۹۸۶ – اسلیترین
 • سال تحصیلی ۱۹۸۶-۱۹۸۷ – اسلیترین
 • سال تحصیلی ۱۹۸۷-۱۹۸۸ – اسلیترین
 • سال تحصیلی ۱۹۸۸-۱۹۸۹ – اسلیترین
 • سال تحصیلی ۱۹۸۹-۱۹۹۰ – اسلیترین
 • سال تحصیلی ۱۹۹۰-۱۹۹۱ – اسلیترین
 • سال تحصیلی ۱۹۹۱-۱۹۹۲ – گریفیندور
 • سال تحصیلی ۱۹۹۲-۱۹۹۳ – گریفیندور
 • سال تحصیلی ۱۹۹۳-۱۹۹۴ – گریفیندور
 • سال تحصیلی ۱۹۹۴-۱۹۹۵ – نامشخص
 • سال تحصیلی ۱۹۹۵-۱۹۹۶ – نامشخص
 • سال تحصیلی ۱۹۹۶-۱۹۹۷ – گریفیندور (احتمالا)
 • سال تحصیلی ۱۹۹۷-۱۹۹۸ – نامشخص