بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

بوگارت

اشتراک‌گذاری

بوگارت

Boggart

بوگارت - هری پاتر

مرتبط با

بوگیمن (احتمالی)

بومی

سراسر جهان

نام‌های دیگر

بوگیمن (احتمالی)
بوگی

مرگ و میر

خصوصیات

تبدیل شدن به بدترین ترس ناظر

وابسته به

طبقه‌بندی وزارت جادو

نا-موجود

بوگارت (Boggart) یک نا-موجود فناناپذیر تغییر شکل‌دهنده بود که بدترین ترس ناظر خود را به خود می‌گرفت. به دلیل توانایی تغییر شکل‌شان، هیچ‌کس نمی‌دانست که یک بوگارت در تنهایی چگونه به نظر می‌رسد، زیرا بلافاصله پس از برخورد با کسی شکلش تغییر می‌کرد.

هنگام مواجهه با یک بوگارت، بهترین کار این بود که فرد دیگری را همراه داشته باشید تا سعی کنید آن را گیج کنید، زیرا مواجهه با بیش از یک نفر در آن واحد باعث می‌شد تا بوگارت در تصمیم‌گیری دچار دوگانگی شود و معمولا ترکیب ترس‌های افراد دیگر چندان ترسناک نبود.

حداقل تا پیش از نبرد هاگوارتز این موضوع متداول بود که بوگارت‌ها در ظاهر لرد ولدمورت ظاهر شوند، زیرا او مظهر بدترین ترس بسیاری از جادوگران بود.

بوگارت
یک بوگارت در جا رختی
صفحات دیگر