بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

افسون

اشتراک‌گذاری

افسون

Charm

افسون - هری پاتر

تلقین

متمایز

نوع

جادو

حرکت دست

حرکت دقیق

تاثیر

افزودن خواص معین به شی یا فرد

افسون (Charm) که همچنین با عنوان افسون‌زدگی (Enchantment) شناخته می‌شود، جادویی است که ویژگی‌های خاصی را به یک شی یا فرد اضافه می‌کند. تفاوت افسون با دگرسیمایی این است که یک افسون خصوصیات یک شی را تغییر می‌دهد یا به آن چیزی اضافه می‌کند. تمرکز افسون بر تغییر دادن شی بر خلاف آنچه باید است. برای نمونه افسون تغییر رنگ باعث می‌شود تا چیزی به رنگ‌های مختلف دیده شود؛ یا افسون شناوری باعث شناور شدن شی می‌شود، یا افسون مسرت‌بخش مزاج یک موجود را بهبود می‌بخشد.

جسمی که افسون ماندگاری روی آن اعمال شده باشد جادو شده (bewitched) نامیده می‌شود، و افسون‌ها طور کلی بیش از سایر جادوها دوام دارند.

طبیعت

افسون‌ها می‌توانند از قدرتمندترین و اثرگذارترین جادوها باشند. به عنوان مثال افسون فیدلیوس می‌تواند یک شخص یا مکان را کاملا پنهان کند به گونه‌ای که هیچ کس نتواند آن را پیدا کند مگر اینکه موقعیت آن توسط یک راز نگهدار فاش شود. افسون‌های حافظه نیز می‌توانند آنقدر قوی باشند که حافظه فرد را کاملا از بین ببرند یا حتی به طور دائمی به ذهن فرد آسیب برسانند. از جادوهایی مانند نفرین، جینکس و هکس با  عنوان «افسون‌هاهای تاریک» یاد می‌شود.

صفحات دیگر