ویکی هری پاتر

اتحاد

اشتراک‌گذاری

اتحاد

Alliance

اتحاد - هری پاتر

تاریخ بنیان

۱۸۹۹ یا اوایل دهه ۱۹۰۰

تاریخ انحلال

حدود ۱۹۴۵

رهبر

گلرت گریندل‌والد

مقر

پاریس، فرانسه (مدتی کوتاه)
کاخ نومنگارد، اتریش

اهداف

از بین بردن پیمان بین‌المللی اختفای جادوگری
اجبار غیر-جادوگران به بردگی

دشمان

کنفدراسیون بین‌المللی جادوگران
کنگره جادوگری آمریکا
وزارت جادوی بریتانیا
وزارت جادوی فرانسه
آلبوس دامبلدور
غیر-جادوگران

اتحاد (Alliance) انجمنی از جادوگران جنجالی بود که در اوایل قرن بیستم پیروی گلرت گریندل‌والد، جادوگر تاریکی بودند. آن‌ها نسبت به ایدئولوژی گریندل‌والد در برتر-طلبی جامعه جادوگری متعصب بودند و خود را با عنوان «آکولایت‌ها» (پیروان) خطاب می‌کردند. هدف اصلی آن‌ها افشای جامعه جادوگری به جهان و ایجاد جنگی با غیر-جادوران بود، با هدف این که پیمان بین‌المللی اختفای جادوگری را لغو کنند و جمعیت غیر-جادویی را به بردگی بکشند. بسیاری از آکولایت‌ها به هر قیمتی حاضر به تحقق اندیشه‌های گریندل‌والد بودند، اما بیشتر آن‌ها جادوگرانی جوان و آرمان‌گرا بودند که به واسطه کاریزما و دستکاری مجذوب این جادوگر تاریک شده بودند.

اعضای شناخته شده

متحدان

  • گانر گریمسون
صفحات دیگر