ویکی هری پاتر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اتاق نیاز

اشتراک‌گذاری

اتاق نیاز

Room of Requirement

اتاق نیاز - هری پاتر

مکان

راهروی طبقه هفتم، راهروی چپ، قلعه هاگوارتز

مالک

مدرسه هاگوارتز

اتاق نیاز (Room of Requirement) که به اتاق بیا و برو نیز معروف است، یک اتاق مخفی در قلعه هاگوارتز بود که فقط در صورت نیاز شدید شخص برای او نمایان می‌شد.

تصور می‌شود که این اتاق دارای حدی از ادراک است، زیرا خودش را به آنچه جادوگر به آن نیاز دارد، در آن لحظه از زمان تبدیل می‌کند. با این حال محدودیت‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد، برای نمونه اتاق نمی‌تواند غذا ایجاد کند، زیرا این مورد یکی از پنج استثنای اصلی در قانون تغییر شکل گامپ است. احتمالا این اتاق از لحاظ جادویی از دید پنهان شده است، زیرا در نقشه غارتگر قابل مشاهده نیست، و همچنین افراد داخل آن نیز مشاهده نمی‌شوند. این موضوع می‌تواند به این دلیل باشد که سازندگان نقشه یعنی جیمز پاتر، ریموس لوپین، سیریوس بلک و پیتر پتی‌گرو هرگز از این اتاق اطلاع نداشتند.

موارد استفاده از اتاق

در مقطعی ارتش دامبلدور از این اتاق به عنوان مقری برای تمرین کردن اعضای استفاده می‌کرد و اتاق هم آیتم‌هایی را برای آن‌ها فراهم می‌کرد. این گروه سرانجام توسط جوخه تفتیش عقاید کشف شدند.

در سال تحصیلی ۱۹۹۷-۱۹۹۸، نویل لانگ‌باتم و چند شاگرد دیگر از این اتاق به عنوان یک پناهگاه برای فرار از پروفسورهای مرگ خوار استفاده کردند.

صفحات دیگر