بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جنگ آسیر-ونیر

اشتراک‌گذاری
جنگ آسیر-ونیر

جنگ آسیر-ونیر که همچنین با نام اولین جنگ بزرگ یا جنگ طولانی شناخته می‌شود، نبردی میان خدایان آسیر و ونیر بود که سال‌ها قبل از رویدادهای مجموعه خدای جنگ در گرفت.

اسطوره‌شناسی نورس

فریا ایزدبانوی عشق و باروری ونیرها، تحت نام جدید «هید» (به معنی «درخشان») به آسگارد، سرزمین آسیرها رسید. آسیرها کاملاً تحت تأثیر قدرت و توانایی‌های او قرار گرفتند و شدیداً دنبال به خدمت‌گیری او بودند. اما به زودی متوجه شدند ارزش‌هایشان همانند احترام، وفاداری و اطاعت از قانون که تصمیم داشتند با سحر و جادو به انجام برسانند، زیر پا گذاشته می‌شود. از این رو آسیرها، فریا را به دلیل کاستی‌های شخصیتی خودشان مورد سرزنش قرار دادند و به او لقب گول‌ویگ (طمع طلا) دادند و قصد کشتنش را کردند. آن‌ها سعی کردند سه بار او را بسوزانند، اما او هر سه بار از خاکسترش دوباره متولد شد.

در تفسیرات دیگر، جنگ زمانی آغاز شد که آسیرها، یکی از ایزدبانوان ونیر به نام گول‌ویگ را شکنجه کردند. گول‌ویگ عاشق طلا بود و همیشه دربارهٔ آن صحبت می‌کرد. آسیرها که از شنیدن حرف‌های تکراری او درباره طلا خسته شده بودند، او را در تالار اُدین بستند و در بدنش نیزه فروبردند. سپس او را سه مرتبه در آتشی جادویی سوزاندند، اما هر بار که او می‌سوخت، از نو متولد می‌شد.

این دلیلی بود که آسیرها و ونیرها از یکدیگر متنفر شده و خصومت‌های میان آن‌ها منجر به آغاز جنگ گشت. در ابتدا ونیرها برای شکنجه یکی از افراد نژادشان، خواستار جبران خسارت شدند. آن‌ها درخواست قصاص به مثل کردند، اما آسیرها به جای پاسخگویی به تقاضای ونیرهای صلح‌جو، با آن‌ها وارد جنگ شدند. آسیرها با قوانین مبارزه تن به تن توسط سلاح‌ها و قدرت خشم به مبارزه می‌پرداختند، در حالی که ونیرها با ابزارهای زیرکانه و سحر و جادو به نزاع می‌پرداختند. جنگ مدت‌ها ادامه داشت و هر طرف به‌طور مساوی بر یکدیگر چیره می‌شدند. اما بالاخره از جنگیدن خسته و فرسوده شده و سرانجام تصمیم به آتش‌بس گرفتند. آن‌ها برای اطمینان از برقراری صلح و بر طبق فرهنگ‌های مرسوم در اساطیر نورس و ژرمن، قبول کردند گروگان‌هایی در میان خود داد و ستد کنند. ونیرها بلندآوازه‌ترین ایزدان خود شامل نیورد و فرزندانش فریا و فریر را ارسال کردند و در مقابل آسیرها هونیر، مردی بلندقامت و خوشرو را به همراه میمیر، خردمندترین مرد در میان آسیرها را فرستادند.

صفحات دیگر