ویکی Gears of War

کوه کادار

اشتراک‌گذاری

کوه کادار

Mount Kadar

کوه کادار Gears of War

کوه کادار در تاریخ ۴۲ AE

کوه کادار (Mount Kadar) کوهی واقع در دره‌ی کادار در منطقه‌ی شمالی تایروس است. از اوایل جنگ‌های پندولوم تمام مسیرهای منتهی به این کوه توسط COG ممنوع شد تا وجود تاسیساتی پژوهشی به نام نیو هوپ پوشش داده شود. با آغاز ماموریت طوفان هالو در تاریخ ۱۴ AE، لوکاست‌ها چندین پایگاه را در اطراف کوه کادار برپا کردند تا از ورودی موجود به پایتخت آن‌ها یعنی نکسوس که زیر این کوه واقع شده بود محافظت کنند.