ویکی Gears of War

نکسوس (Nexus)

اشتراک‌گذاری

نکسوس

Nexus

نکسوس (Nexus) Gears of War

زمان پیدایش

دوران پندولوم

موقعیت

اینر هالو

موارد قابل توجه

پایتخت لوکاست هورد

نکسوس (Nexus) شهر پایتخت لوکاست هورد بود که در مرکز اینر هالو در زیر کوه کادار واقع شده بود. نکسوس اقامتگاه و محل پرورش لوکاست، و همچنین محل سکونت ملکه میرا بود.

نکسوس هدفی بود که لامبنت‌ها در جنگ لامبنت دنبال می‌کردند با این حال میرا و ارتشش در حفاظت از نکسوس موفق بودند تا این که COG با قربانی کردن پایتخت خود یعنی جاسینتو شهر نکسوس را در آب دریا غرق کرد. در حالی که لوکاست‌ها شهرهای تونلی دیگری هم داشتند اما تنها شهری که با نام شناخته می‌شد نکسوس بود.