ویکی Gears of War

میرا (Myrrah)

اشتراک‌گذاری

میرا

Myrrah

میرا (Myrrah) Gears of War

خاستگاه

تایروس

تاریخ تولد

اوایل دوران پندولم

تاریخ مرگ فیزیکی

۱۷ AE

درجه

ملکه

نژاد

انسان

دوران‌ها

 • جنگ‌های پندولوم
 • جنگ لمبنت
 • جنگ لوکاست
 • همه‌گیری لمبنت
 • جنگ اسوارم

موارد قابل توجه

 • مصونیت به Imulsion
 • مقاوم به پیری
 • سازنده لوکاست
 • ملکه‌ی لوکاست هورد
 • مادر رینا دیاز
 • آگاهی یا هوشیاری جاویدان
 • مادربزرگ کیت دیاز
 • مالک بدن رینا دیاز
 • ملکه اسوارم

وابسته به

 • لوکاست هورد
 • – مجلس لوکاست
 • – گارد ملکه
 • اسوارم

ملکه میرا (Myrrah) سازنده و رهبر لوکاست هورد است. او در دو جنگ لوکاست و لمبنت به طور همزمان لوکاست‌ها را رهبری کرد و رهبری خود را با نیروهای بازمانده و وفادار لوکاست در همه‌گیری لمبنت ادامه داد.

میرا فرزند یک معدنچی Imulsion بود که نسبت به بیماری مربوط به Imulsion مصون بود. او به عنوان یک موضوع آزمایشی به تاسیسات پژوهشی نیو هوپ برده شد تا به این تاسیسات به رهبری دکتر نیلز سمسون در زمینه درمان دیگر بچه‌های آلوده شده به Imulsion از میرا استفاده کند. آزمایش‌های ژنتیکی روی سلول‌های میرا باعث شکل‌گیری لوکاست هورد شد. میرا دختری به نام رینا را حامله شد، اما این باور توسط نیلز به وجود آمد که ریتا در هنگام اقدامی برای فرار همراه با پدرش کشته شده است. این موضوع باعث خشم میرا شد، به طوری که او ارتش لوکاست را به سوی قتل عام تمام دانشمندان آنجا از جمله نیلز هدایت کرد.

میرا و لوکاست به یک نژاد مستقل تبدیل شدند و میرا به عنوان ملکه این ارتش شهری زیرزمینی به نام نکسوس را بنا کرد. تاثیرات Imulsion در فرم Lambency شیوع به آلوده کردن و کشتن لوکاست‌ها کرد. میرا با این امید که بتواند از تهدید لمبنت فرار کند و مستعمراتی روی سطح زمین به دست آورد خواستار قتل عام انسان‌ها شد (بعد از این که پروفسور آدام فنیک نتواست راهی برای نابودی لمبنت پیدا کند).

هفده سال بعد از روزی که لوکاست‌ها روی سطح زمین آشکار شدند که به Emergence Day معروف است، بدن میرا توسط سرجوخه مارکوس فنیکس کشته شد. با این حال آگاهی میرا همچنان زنده باقی مانده بود و در تاریخ ۴۲ AE لوکاست دوباره در قالب نژادی به نام اسوارم ظهور کرد. میرا پی برد که دخترش رینا دیاز هنوز زنده است و او را به اسوارم متصل کرد، اتفاقی که به آگاهی میرا اجازه می‌داد تا بدن رینا را تصرف کند و به ملکه‌ی جدید اسوارم تبدیل شود. او کاری که سال‌ها پیش شروع کرده بود را ادامه داد و لوکاست‌ها را برای نابودی بشریت و تصاحب سرا رهبری کرد.

نمایش‌ها

 • The Rise of RAAM
 • RAAM’s Shadow (تنها صدا)
 • The Slab
 • Gears of War (تنها صدا)
 • Gears of War: Ultimate Edition
 • Aspho Fields
 • Gears of War 2 (اولین نمایش)
 • Jacinto’s Remnant (تنها اشاره)
 • Dirty Little Secrets
 • Gears of War 3
 • Gears of War 4 (تنها اشاره)
 • Gears 5