ویکی Gears of War

ریچارد پرسکات (Richard Prescott)

اشتراک‌گذاری

ریچارد پرسکات

Richard Prescott

ریچارد پرسکات (Richard Prescott) Gears of War

خاستگاه

تایروس

تاریخ تولد

پیش از E-Day

تاریخ مرگ

۱۷ AE

درجه

رئیس COG

دوران‌ها

 • جنگ‌های پندولوم
 • جنگ لوکاست
 • شورش طردشدگان
 • همه‌گیری لامبنت

موارد قابل توجه

 • آخرین رئیس COG در دوره جنگ لوکاست
 • عضو دودمان خاندان پرسکات

وابسته به

ائتلاف دولت‌های سازمان‌یافته

ریچارد پرسکات (Richard Prescott) رئیس ائتلاف دولت‌های سازمان‌یافته در زمان جنگ لوکاست بود. او پسر دیوید پرسکات، رئیس سابق COG بود که به عنوان یک گیر خدمت می‌کرد اما به دلیل ارتباطات سیاسی که داشت هرگز جنگ را به چشم ندید.

او قبلا به عنوان جانشین رئیس توماس دالیل فعال بود اما وقتی در زمان جنگ لوکاست دالیل دچار حمله قلبی شد ریچارد جای او را گرفت. پرسکات به عنوان تنها رهبر باقی مانده از COG روی سیاره سرا، در واقع تنها فرد بالارده‌ای بود که می‌بایست تصمیماتی دشوار برای منفعت انسان‌ها می‌گرفت. پرسکات نیروی محرک پشت اقداماتی چون ضد حملات Hammer of Dawn، هجوم Lightmass و عملیات طوفان Hollow بود. او مجبور شد برای غرق کردن Hallow، شهر جاسینتو را نیز غرق کند و پس از آن بازماندگان COG را به جزیره وکتس هدایت کند.

با این حال پس از این اتفاق ائتلاف با تهدید شورش طرد شدگان و همه‌گیری لامبنت روبرو شد، و پنهان‌کاری پرسکات باعث شد تا بسیاری از گیرها از جمله کلنل ویکتور هافمن نسبت به او بی‌اعتماد شوند. پرسکات سرانجام به شکلی غیرمنتظره ائتلاف را رها کرد تا در میان قبایل طردشده در هم بشکند، اما بازگشت ناگهانی او به حامل CNV Sovereign باعث شد تا مراحل پایانی جنگ لوکاست و لامبنت به حرکت درآید.

نمایش‌ها

 • The Slab
 • Gears of War: Ultimate Edition (تنها عکس)
 • Aspho Fields (اولین نمایش)
 • Gears of War 2
 • Dirty Little Secrets Part One
 • Jacinto’s Remnant
 • Dirty Little Secrets: Never Forgive, Never Forget
 • Anvil Gate
 • Coalition’s End
 • Dirty Little Secrets: Need to Know
 • Dirty Little Secrets: Diaspora
 • Dirty Little Secrets: Keyhole (تنها اشاره شده)
 • Dirty Little Secrets: No Hiding Place
 • Gears of War 3