ویکی Gears of War

رام (RAAM)

اشتراک‌گذاری

رام

RAAM

رام (RAAM) Gears of War

خاستگاه

نکسوس، اینر هالو

تاریخ تولد

پیش از Emergence Day

تاریخ مرگ

۱۴ AE

درجه

 • ماگ (خصوصی)
 • ترون (فرمانده) (قبلا)
 • وولد (ستوان) (قبلا)
 • اوزیل (ژنرال عالی)

نژاد

لوکاست

دوران‌ها

 • جنگ لمبنت
 • جنگ لوکاست

موارد قابل توجه

 • قادر به کنترل کریل
 • ژنرال عالی لوکاست
 • رهبری هجوم E-Day
 • رهبری حمله به لیما
 • رهبری نیروی لوکاست برای جلوگیری از استقرار بمب Lightmass

وابسته به

 • لوکاست هورد
 • – گارد ترون (قبلا)
 • – Bloodied Vanguard (قبلا)
 • – مجلس لوکاست

اوزیل رام (RAAM) یک لوکاست آرام اما بی‌رحم بود. رام زمانی یک سرباز درون و بعدا یک عضو گارد ترون بود. ویژگی‌های او قدرت، هوش و وفاداری‌اش به هورد و ملکه میرا بود بود که همین سبب شد تا او فرمانده‌ی نظامی ارتش لوکاست شود.

رام در زمان جنگ لمبنت با همراهی ژنرال اسکورگ علیه لمبنت‌ها اقدام کرد. او همچنین در این مقطع عضوی از مجلس لوکاست بود. RAAM اشتیاق زیادی برای محو کردن تمام لمبنت‌ها و همین طور انسان‌ها داشت و به واسطه‌ی هوش و اراده‌ی بالای خود تقریبا در امر موفق بود.

نمایش‌ها

 • The Rise of RAAM
 • RAAM's Shadow
 • Gears of War: Midnight (حاضر در فلش‌بک‌ها)
 • Gears of War (اولین نمایش)
 • Gears of War: Ultimate Edition
 • Gears of War 2 (تنها اشاره شده/بخش چندنفره)
 • Gears of War 3 (تنها بخش چندنفره)
 • Gears of War 4 (تنها بخش چندنفره)
 • Gears 5 (تنها بخش چندنفره)