ویکی Gears of War

دیمون بیرد (Damon Baird)

اشتراک‌گذاری

دیمون اس. بیرد

Damon S. Baird

دیمون بیرد (Damon Baird) Gears of War

خاستگاه

تایروس

تاریخ تولد

پیش از Emergence Day

درجه

 • سرجوخه
 • ستوان (قبلا)

دوره‌ها

 • جنگ‌های پندولوم
 • جنگ لوکاست
 • شورش طردشدگان
 • جنبش اوتسایدر
 • جنگ اسوارم

موارد قابل توجه

 • مدیر عامل صنایع DB
 • کارشناس مسائل مربوط به لوکاست
 • اسیر جنگی لوکاست (قبلا)
 • سرقت تکنولوژی آزمایشی COG
 • تحصیل کرده دانشگاه La Croix

وابسته به

سرجوخه دیمون بیرد (Damon Baird) یک سرباز گیر است که در زمینه‌های مختلفی چون فنی، مکانیکی و علمی تجربه دارد. او همچنین در جمع‌آوری و تحلیل سلاح‌های لوکاست، تجهیزات، سازه‌ها و اسناد مهارت دارد.

دیمون در E-Day به ارتش COG پیوست و مدتی کوتاهی پس از آن با آگوستین کول آشنا و رفیق شد. چهارده سال بعد، او در زمان حمله Lightmass عضوی از جوخه آلفا بود اما بعد از این که سایر اعضای این جوخه کشته شدند او به همراه کول به جوخه دلتا پیوست. پس از اقداماتی موفقیت‌آمیز دیمون به رهبری جوخه سیگما-وان اختصاص یافت و نبردهای مختلفی را علیه لوکاست انجام داد. در هنگام ماموریت طوفان هالو او باری دیگر به دلتا پیوست و تا در کمیپن مربوط به غرق شدن شهر جاسینتو مبارزه کند.

پس از غرق شدن این شهر او برای تخلیه به سایر افراد COG پیوست و به شهر پورت فارل و سپس جزیره‌ی وکتس رفت، جایی که آن‌ها مجبور شدند با شورش طردشدگان و شیوع لمبنت‌ها مقابله کنند. بیرد اغلب در خطوط جلویی بود و به تدوین نقشه‌ها کمک می‌کرد.

با فروپاشی COG، دیمون بیرد به سایر اعضای دلتا روی حامل CNV Sovereign پیوست تا به عنوان نیروی فوری به شهرک‌های باقی مانده COG کمک‌رسانی کند.

نمایش‌ها

 • Kilo Squad: The Survivor’s Log
 • Gears of War: Judgment
 • The Slab (تنها اشاره شده)
 • Gears of War (اولین نمایش)
 • Aspho Fields
 • Hollow Part Two (تنها اشاره شده)
 • Hollow Part Four
 • Barren
 • Gears of War 2
 • Dirty Little Secrets Part One
 • Jacinto’s Remnant
 • Dirty Little Secrets: Never Forgive, Never Forget
 • Anvil Gate
 • Coalition’s End
 • Dirty Little Secrets: Need to Know
 • Dirty Little Secrets: Diaspora
 • Gears of War 3
 • Gears of War 4
 • Ascendance