ویکی Gears of War

جیمز دومینیک فنیکس

اشتراک‌گذاری

جیمز دومینیک فنیکس

James Dominic Fenix

جیمز دومینیک فنیکس Gears of War

خاستگاه

Stroud Estate، تایروس

تاریخ تولد

۲۱ A.E

تاریخ مرگ

۴۲ A.E (با انتخاب بازیکن)

درجه

 • کاپیتان
 • ستوان (قبلا)

نژاد

انسان

دوران‌ها

 • جنبش اوتسایدر
 • جنگ اسوارم

روابط

 • پسر مارکوس فنیکس و آنیا استرود

وابسته به

 • اوتسایدرها (قبلا)
 • COG
 • – ارتش COG

کاپیتان جیمز دومینیک فنیکس (James Dominic Fenix) که همچنین توسط اعضای جوخه‌اش جی‌دی خطاب می‌شود، یک سرباز گیر و پسر مارکوس فنیکس اسطوره‌ای و آنیا استرود است.

او در دوران پسا-جنگ لوکاست در مدرسه‌ای در نیو افیرا با دلمونت واکر آشنا شد و آن‌ها هر دو به ارتش COG پیوستند. بعد از این که جی‌دی دستور گرفت تا در Settlement 2 علیه شهروندان معترض خشونت به خرج دهد، او به همراه دل از خدمت ارتش فرار کردند و به سمت اوتسایدرها پناه بردند. در آنجا آن دو با یک اوتسایدر به نام کیت دیاز دوست شدند.

زمانی که باور می‌شد لوکاست هورد از بین رفته است اما آن‌ها این بار در قالب اسوارم ظاهر شدند و جنگی به نام جنگ اسوارم را علیه بشریت رقم زدند. این موضوع باعث شد تا جی‌دی و دوستانش دوباره به COG بپیوندند و از بشریت دفاع کنند.

نماش‌ها

 • Gears of War 4 (اولین نمایش)
 • Ascendance
 • Gears 5