ویکی Gears of War

جنگ اسوارم (Swarm War)

اشتراک‌گذاری

جنگ اسوارم

Swarm War

جنگ اسوارم (Swarm War) Gears of War

آغاز

۴۲ AE

مکان

سیاره سرا

طرف‌ها

جنگ اسوارم (Swarm War) که همچنین با عنوان شیوع اسوارم شناخته می‌شود، یک درگیری به گستره‌ی سیاره و میان نژاد انسان‌ها و اسوارم‌ها بود.

این درگیری در تاریخ ۴۲ AE در ۲۵مین سالگرد پایان جنگ لوکاست آغاز شد. در روز پیروزی جنگ لوکاست پروفسور آدام فنیکس سلاح اقدام متقابل با امولشن که یک دستگاه تشعشع-هدفمند بود را فعال کرد تا هر سلول زنده‌ی آلوده به امولشن از بین برود. این سلاح نژاد لامبنت و ماده امولشن را از بین برد اما موجودات لوکاست یک پوسته کریستالی غیر قابل نفوذ را توسعه دادند و بدن‌های خود را در آن محفوظ نگه داشتند. انسان‌های بازمانده که قادر به تخریب این بدن‌ها نبودند آن‌ها را زیر زمین دفن کردند. حدود سال ۴۲ AE، پوسته‌های کریستالی لوکاست سر باز کردند و فرم‌هایی تکامل‌یافته از لوکاست به نام سایون‌ها آشکار شدند. سایون‌ها به منظور بازسازی ارتش خود و تمام کردن هدف خود در نابودی بشریت و تصرف سطح سیاره اقدام به ایجاد اسوارم‌ها کردند، مجموعه‌ای از موجودات که توسط سایون‌ها کنترل می‌شد.

اسوارم تمام ارگانیسم‌های زنده از جمله انسان‌ها را درو کرد و آن‌ها را به سربازان اسوارم تبدیل کرد. در مقطعی ائتلاف اصلاح شده که به تازگی شکل گرفته بود و همچنین اوتسایدرها متوجه ربوده شدن افراد خود شدند. زمانی که اقدامات اسوارم‌ها کشف شد نبردی میان انسان‌ها و اسوارم شکل گرفت.