ویکی Gears of War

تایروس (Tyrus)

اشتراک‌گذاری

تایروس (Tyrus) کشوری روی سیاره سرا بود. این کشور در واقع مرکز فرماندهی ائتلاف دولت‌های سازمان‌یافته بود. پایتخت تایروس شهر افیرا بود و جاسینتو نیز دیگر شهر موجود در قلمروی این کشور بود. خانواده‌های فنیکس و سانتیاگو هر دو در تایروس زندگی می‌کردند. تایروس در زمان جنگ‌های پندولوم با پیاده‌نظام سلطنتی ۲۶ام برای نبرد Aspho Fields مشارکت کرد. ساکنان تایروس با عنوان تایرن شناخته می‌شوند.