ویکی Gears of War

اوتسایدرها (Outsiders)

اشتراک‌گذاری

اوتسایدرها

Outsiders

اوتسایدرها (Outsiders) Gears of War

متشکل از

  • طرد شدگان
  • مهاجران COG

تاریخ شکل‌گیری

۱۷ سال بعد از A.E

اوتسایدرها (Outsiders – به معنی: بیگانه‌ها) گروهی از انسان‌ها هستند که خارج از شهرهای ترمیم شده توسط COG پس از جنگ لوکاست زندگی می‌کنند. گروهی از اوتسایدرها توسط والدین کیت دیاز رهبری می‌شدند. اگرچه تمام روستاها و کمپ‌های اوستایدر با یکدیگر تبادل‌هایی داشتند اما هر کدام قوانین مخصوص به خود را دارند. گاهی برخی از اوتسایدرها حملاتی را به سومی قلمروی COG روانه می‌کردند با این امید که منابعی به دست آورند.