ویکی فریرن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پادشاه شیطان

اشتراک‌گذاری

پادشاه شیطان

Demon King

پادشاه شیطان - فریرن

جنسیت

مذکر

درجه

پادشاه

اولین نمایش

چپتر ۲ (مانگا)

پادشاه شیطان (Demon King) رهبر ارتش شیطانی پادشاه و هدف اصلی ده ساله‌ی گروه قهرمان بود. او هزاران سال قبل از کشته شدن توسط فریرن و همرزمانش، از قلعه‌ی خود در انده، علیه قلمروهای انسانی این اقلیم جنگید. علیرغم اهمیت او در جهان، تاکنون اطلاعات نسبتا کمی در مورد او وجود دارد. اگرچه شیاطین موجوداتی منزوی و بدون احساسات انسانی هستند، اما او فرماندهی همه شیاطین سرسپرده را می‌داد.

شخصیت

در حالی که اطلاعات زیادی در مورد شخصیت پادشاه شیطان وجود ندارد، اما پادشاه شیطان بر خلاف فردگرایی شیاطین، به طور قابل توجهی نظم را در میان شیاطین ایجاد کرد و توانست وفاداری را در بین آن‌ها حفظ کند. او همانند ماخت، خواهان همزیستی میان انسان‌ها و شیطان‌ها بود. او به کشتار دسته‌جمعی انسان‌ها متوسل شد تا بتواند طرز تفکر آن‌ها را بهتر درک کند و در نهایت حوزه نفوذ بشریت را به یک سوم کاهش داد.

تاریخچه

هزار سال قبل از دوران قهرمان هیمل، پادشاه شیطان به زیردستان خود از جمله یک ژنرال ارتش خود و حداقل چندین جادوگر شیطانی بسیار قدرتمند دستور داد تا جمعیت الف‌ها را قتل‌عام کنند. به این ترتیب روستای فریرن ویران شد و جمعیت آن از بین رفت و او تنها بازمانده‌ی این یورش بود. از قضا این اتفاق باعث ملاقات فریرن با فلام شد، کسی که فریرن را آموزش داد و ماموریت کشتن پادشاه شیطان را به سپرد، که در چندین قرن بعد محقق شد.

تقریبا بیست سال قبل از اینکه گروه قهرمان او را شکست دهد، تهاجم ارتش شیطانی پادشاه تشدید شد که تعداد جادوگران را در کل جمعیت انسانی افزایش داد، به طوری که عبور از کنار جادوگرانی که در خیابان‌های هر شهر قدم می‌زدند به امری عادی تبدیل شده بود. با این حال، حدود بیست و نه سال پس از درگذشت هیمل، جادوگران دوباره نادر شدند و فقط در شهرهای جادویی خاصی مانند اویسست (Außerst) دیده می‌شدند.

به دنبال شکست پادشاه، تقریبا همه زیردستان اصلی او که در رده‌های بالاتر بودند، بدون هیچ ردی ناپدید شدند. با این حال، بقایای ارتش شیاطین هنوز یک تهدید قابل توجه برای قلمروهای بشری بود، و تقریبا یک قرن پس از شکست او هنوز هم نیروهای زیادی از آن‌ها علیه ارتش‌های بشری جنگ می‌کردند و قسمت شمالی قاره را در دست داشتند. از اهریمن‌های برجسته‌ای که جایگاه بالایی در ارتش شیطانی داشتند می‌توان به کوال و اورا اشاره کرد که هر دو توسط فریرن کشته شدند.

توانایی‌ها

اطلاعات زیادی در مورد توانایی‌های پادشاه شیطان وجود ندارد. با این حال، با توجه به اینکه سلسله مراتب اجتماعی شیاطین بر اساس قدرت است، و به نظر می‌رسید که همه شیاطین به پادشاه شیطان پاسخگو بودند، پس می‌توان فرض کرد که پادشاه شیطان فوق‌العاده قدرتمند بوده است.

صفحات دیگر