بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

افسون‌ها

اشتراک‌گذاری

افسون‌ها یا طلسم‌ها (Spells) اثراتی هستند که با مصرف مانای کاربر ایجاد می‌شوند. آن‌ها را می‌توان به دیگران واگذار کرد یا با استفاده از گریمورها و دست‌نوشته‌ها مقدس ثبت کرد. اغلب آن‌ها با کمک یک عصا، کتاب مقدس یا ابزار جادویی قابل اجرا هستند. در مجموعه فریرن، طلسم‌ها می‌توانند تهاجمی، دفاعی، جادوی الهی، نفرین، حمایتی یا هر شکل دیگری از جادو باشند که به طور گسترده تحت عنوان «سایر جادوها» قرار می‌گیرند. این طبقه‌بندی‌ها توسط طرفداران ساخته شده‌اند و به استثنای نفرین و جادو الهی در منابع رسمی نیامده‌اند.

دسته‌بندی‌های غیر رسمی

  • افسون‌های تهاجمی: طلسم‌هایی که توسط جادوگران در نبرد و برای حمله مستقیم به حریفان انجام می‌شود. این افسون‌ها به طور بالقوه از تغییر محیط اطراف استفاده می‌کنند.
  • افسون‌های تدافعی: طلسم‌هایی با هدف ارائه ویژگی‌های تدافعی در برابر طلسم‌ها یا حملات دیگر.
  • افسون‌های پشتیبانی: طلسم‌هایی که مستقیما برای حمله استفاده نمی‌شوند، اما اجراکننده را در طول نبرد حمایت می‌کند و برای مثال حریفان را ناتوان می‌کند یا توانایی فرد را افزایش می‌دهد.
  • افسون‌های دیگر: هر جادو یا طلسم دیگری که در دسته‌بندی‌های موجود قرار نمی‌گیرد و معمولا خارج از جنگ استفاده می‌شود. این افسون‌ها می‌تواند برای استفاده‌های روزمره و اقدامات غیرجنگی کم‌اهمیت استفاده شوند.

دسته‌بندی‌های رسمی

  • جادوی الهی: جادویی که کشیش‌ها با کمک متون مقدس از آن استفاده می‌کنند. گفته می‌شود کسانی که استعداد طبیعی برای جادوی الهی دارند، دارای «برکات الهی» هستند که آن‌ها را در برابر نفرین‌ها مقاوم می‌کند.
  • نفرین‌ها: جادویی که شیاطین و هیولاها از آن بهره می‌برند و می‌تواند ماده زنده یا غیر زنده را تسکین یا تغییر دهد یا متحجر کند. نفرین‌ها به عنوان جادو تلقی نمی‌شوند، و بنابراین نمی‌توان با استفاده از طلسم‌های دفاعی مانع ایجاد آن‌ها شد یا از آن فرار کرد. آن‌ها را فقط می‌توان با استفاده از جادوی الهی از بین برد.
صفحات دیگر