ویکی عالیجناب در سایه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شخصیت‌های مذکر

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
سید کاگنو . - عالیجناب در سایه

سید کاگنو

سید کاگنو (Cid Kagenou) با نام قبلی مینورو کاگنو، ضدقهرمان و شخصیت اصلی مجموعه The Eminence in Shadow است. او پس از مرگ زودرس خود، به یک دنیای شمشیر و جادو رفت. او با انتخاب نام سایه، سازمان مخفی به نام باغ سایه را ایجاد کرد. سید با خیالات تحقق نیافته چونبیو که داشت به عنوان یک واسط […]
راگناروک . - عالیجناب در سایه

راگناروک

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مذکر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چندین قرن"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حاکم بزرگ قلمروی چهارم"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"خودش"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۴ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۴۵ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۳۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}}]}}[/json] راگناروک (Ragnarok) یک شیطان و فرمانروای قلمروی چهارم بود. در جریان «حادثه رز سیاه» او توسط موردرد و به منظور مبارزه با سایه احضار شد و در نهایت توسط سایه کشته شد. شخصیت با وجود اینکه راگناروک یک جانور […]
گتان . - عالیجناب در سایه

گتان

&nbsp;(گونه گرگ)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مذکر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"یوکیمه\"}[/link] (نامزد سابق)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b3/\">فرقه دیابلوس</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"اتحاد شرکتی بزرگ\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۳ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۳۴ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲۴ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"دایسوکه نامیکاوا"}}]}}]}}[/json] گتان (Gettan) معروف به «گرگ بزرگ» یکی از کارکنان [link]{"text":"اتحاد شرکتی بزرگ"}[/link] بود که توسط [link]{"text":"گارتر"}[/link] استخدام شده بود و تحت فرمان شبدرهای مزدور فعالیت می‌کرد. در حقیقت، او اتحادی مخفیانه با فرقه دیابلوس داشت و هدفش نابودی شرکت […]
اژدهای مه . - عالیجناب در سایه

اژدهای مه

اژدهای مه (Mist Dragon) یک اژدهای افسانه‌ای و یکی از قوی‌ترین موجودات جهان است. پس از شکست خوردن از سایه، این اژدها با او متحد شد و باغ سایه اجازه پیدا کرد تا پایگاهی را در قلمروی این اژدها ایجاد کند. شخصیت اژدهای مه دارای نگرش و رفتار متکبرانه، ترسناک و جدی است. او معمولا بدون […]
موردرد . - عالیجناب در سایه

موردرد

موردرد (Mordred) نهمین شوالیه میزگردها و رهبر فرقه دیابلوس بود که در [link]{"text":"پادشاهی اوریانا"}[/link] فعالیت می‌کرد. وقتی خطای [link]{"text":"زیردست او","title":"دوئمو کتسوهاتو"}[/link] منجر به افشای فعالیت‌های این فرقه شد، او برای پوشش قضیه سعی کرد که پادشاهی نام برده را نابود کند، اما طرح او توسط سایه خنثی شد و او کشته شد. شخصیت موردرد فردی کاریزماتیک […]
فنریر . - عالیجناب در سایه

فنریر

فنریر (Fenrir) قبلا ششمین و بعدا پنجمین شوالیه میزگردها، و همین طور رهبر فرقه میدگار از فرقه دیابلوس بود. او برای تامین مجدد اشک‌های فرقه، بازوی راست مهر و موم شده‌ی دیابلوس را بازیابی کرد و تلاس کرد تا در فرآیندی از دانش‌آموزان ربوده شده آکادمی طلسم به عنوان قربانی استفاده کند، اما در نهایت […]
دوئمو کتسوهاتو . - عالیجناب در سایه

دوئمو کتسوهاتو

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b3/\">فرقه دیابلوس</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲۴ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱۶ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شو هایامی"}}]}}]}}[/json] دوئمو کتسوهاتو (Doemu Ketsuhatto) صدراعظم سلطنتی اوریانا و نامزد سابق رز بود. او به طور مخفیانه یکی از اعضای فرقه دیابلوس بود و از طریق تصرف پادشاهی و رز به دنبال تبدیل شدن به دوازدهمین عضو شوالیه‌های میزگرد از این فرقه […]
جاگرنات . - عالیجناب در سایه

جاگرنات

جاگرنات (Juggernaut) که با لقب ظالم شناخته می‌شود، یکی از سه پادشاه شهر بی‌قانون بود که تا پیش از کشته شدن توسط دلتا، حاکم برج سیاه بود. شخصیت جاگرنات مردی با شخصیت افسارگسیخته است که سعی می‌کند با قدرت خود از همه چیز عبور کند. او همچنین بسیار بی‌ادب و گستاخ است، زیرا اغلب با لحنی خصمانه […]
پتوس . - عالیجناب در سایه

پتوس

پتوس (Petos) یک کشیش عالی‌رتبه و همچنین دهمین شوالیه میزگردها از فرقه دیابلوس است. او کسی بود که نژاد زتا را از بین برد. شخصیت پتوس مانند همتایان خود مردی شرور است. او در مقطعی یک دهکده کامل را علیه دختر رهبر آن‌ها برانگیخت و این خانواده را مورد آزار و اذیت قرار داد. او همچنین […]
آکیرا نیشینو . - عالیجناب در سایه

آکیرا نیشینو

&nbsp;(قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"مسیحا\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۴ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۴۹ (مانگا)"}}]}}]}}[/json] آکیرا نیشینو (Akira Nishino) برادر بزرگتر آکانه نیشینو و دانشمندی سرشناس است که پس از آخرالزمان در سکونتگاه انسانی [link]{"text":"مسیحا"}[/link] در ژاپن مستقر بود. شخصیت آکیرا از آن دسته افرادی بود که احساسات خود را از طریق حالات صورت خود بیان می‌کرد. وقتی از چیزی خوشش نمی‌آمد، چهره‌ای آزاردیده […]
زنون گریفی . - عالیجناب در سایه

زنون گریفی

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b3/\">فرقه دیابلوس</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۳ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۳ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ماسایا ماتسوکازه"}}]}}]}}[/json] زنون گریفی (Zenon Griffey) یک مربی شمشیرزنی در آکادمی طلسم سلطنتی میدگار و نامزد [link]{"text":"الکسیا میدگار"}[/link] بود. در واقع، او یکی از اعضای فرقه دیابلوس بود که قصد داشت با ربودن الکسیا برای آزمایش‌های فرقه، خود را به جایگاه دوازدهم شوالیه‌های میزگرد از این […]
نلسون . - عالیجناب در سایه

نلسون

نلسون (Nelson) یک اسقف اعظم و به طور مخفیانه یازدهمین شوالیه از فرقه دیابلوس بود. او رهبر گروهی فعال در لیندورم بود و همچنین یکی از دانشمندان مسئول اختراع اشک‌های دیابلوس است. در مقطعی سایه اقدام به منفجر کردن [link]{"text":"خلوتگاه"}[/link] کرد تا بازوی چپ دیابلوس را از بین ببرد، که در این فرآیند نلسون کشته شد. […]