ویکی عالیجناب در سایه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

انسان‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
رز اوریانا .  - عالیجناب در سایه

رز اوریانا

رز اوریانا (Rose Oriana) رئیس سابق شورای دانش آموزی آکادمی سلطنتی طلسم میدگار است، جایی که او از شاگردان برتر سید بود و همچنین شاهزاده پادشاهی اوریانا بود. با این حال او پس از قربانی شدن توسط توطئه فرقه دیابلوس با کد شماره ۶۶۶ به باغ سایه پیوست و بعدا پس از «حادثه رز سیاه» به عنوان ملکه […]
نیو .  - عالیجناب در سایه

نیو

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"آکادمی طلسم سلطنتی میدگار\"}[/link] (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۷ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۶ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مایا اوچیدا"}}]}}]}}[/json] نیو (Nu) که قبلا با نام نیکولتا مارکز شناخته می‌شد یکی از اعضای باغ سایه و یکی از شماره‌دارهای نام‌دار است. او که در ابتدا با کد شماره ۹۳ شناخته می‌شد که به سرعت درجات بالاتر را طی کرد و در حال حاضر […]
جاگرنات .  - عالیجناب در سایه

جاگرنات

جاگرنات (Juggernaut) که با لقب ظالم شناخته می‌شود، یکی از سه پادشاه شهر بی‌قانون بود که تا پیش از کشته شدن توسط دلتا، حاکم برج سیاه بود. شخصیت جاگرنات مردی با شخصیت افسارگسیخته است که سعی می‌کند با قدرت خود از همه چیز عبور کند. او همچنین بسیار بی‌ادب و گستاخ است، زیرا اغلب با لحنی خصمانه […]