ویکی عالیجناب در سایه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اعضای باغ سایه

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
سید کاگنو . - عالیجناب در سایه

سید کاگنو

سید کاگنو (Cid Kagenou) با نام قبلی مینورو کاگنو، ضدقهرمان و شخصیت اصلی مجموعه The Eminence in Shadow است. او پس از مرگ زودرس خود، به یک دنیای شمشیر و جادو رفت. او با انتخاب نام سایه، سازمان مخفی به نام باغ سایه را ایجاد کرد. سید با خیالات تحقق نیافته چونبیو که داشت به عنوان یک واسط […]
آلفا . - عالیجناب در سایه

آلفا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۵"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%88%db%8c%d9%87/\">اولیویه</a> (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مادری بی‌نام (متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a6%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%b3\">بئاتریکس</a> (احتمالا خاله)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فرمانده دوم باغ سایه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"اولین جایگاه و رهبر هفت سایه"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87\">باغ سایه</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"آسامی ستو"}}]}}]}}[/json] آلفا (Alpha) اولین عضو باغ سایه است و یکی از هفت سایه اصلی است. او از نوادگان «قهرمان الف» یعنی اولیویه است. پس از اینکه سایه او را […]
رز اوریانا . - عالیجناب در سایه

رز اوریانا

رز اوریانا (Rose Oriana) رئیس سابق شورای دانش آموزی آکادمی سلطنتی طلسم میدگار است، جایی که او از شاگردان برتر سید بود و همچنین شاهزاده پادشاهی اوریانا بود. با این حال او پس از قربانی شدن توسط توطئه فرقه دیابلوس با کد شماره ۶۶۶ به باغ سایه پیوست و بعدا پس از «حادثه رز سیاه» به عنوان ملکه […]
دلتا . - عالیجناب در سایه

دلتا

(برادر بزرگتر؛ متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چند صد خواهر و برادر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جایگاه چهارم از <a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">هفت سایه</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87\">باغ سایه</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فیروز آی"}}]}}]}}[/json] دلتا (Delta) که قبلا با نام سارا شناخته می‌شد، چهارمین عضو باغ سایه و یکی از «هفت سایه» اصلی است. او به عنوان گرگی از جانورتبارها به عنوان نیروی اصلی رزمی سازمان مذکور عمل […]
آکانه نیشینو . - عالیجناب در سایه

آکانه نیشینو

آکانه نیشینو (Akane Nishino) همکلاسی سابق مینورو کاگنو در زندگی قبلی اوست. پس از سقوط ژاپن به دست جانوران جادویی، او تبدیل به یک «شوالیه» در زیستگاه انسانی مسیحا شد. پس از ربوده شدن او توسط بتا، او با عنوان شماره ۷۱۲ وارد باغ سایه شد. شخصیت آکانه خود را به عنوان یک بانوی جوان شایسته […]
زتا . - عالیجناب در سایه

زتا

زتا (Zeta) که قبلا با نام لیلیم شناخته می‌شد، ششمین عضوی است که به باغ سایه پیوسته است و یکی از هفت سایه اصلی و همچنین از نوادگان قهرمان لیلی است. او به عنوان رئیس اکتشاف و جاسوسی یک گروه فرعی مخفی را با هدف نهایی [link]{"text":"جاودانه کردن"}[/link] سایه تأسیس کرد. شخصیت زتا با نام لیلیم در […]
ویکتوریا . - عالیجناب در سایه

ویکتوریا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۸"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شماره‌دار باغ سایه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"کشیش (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رهبر تمپلارها (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87\">باغ سایه</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"کلیسای مقدس تعالیم الهی (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%aa%d9%85%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7\">تمپلارها</a> (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۴ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۴۰ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲۰ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"میکو ایتو"}}]}}]}}[/json] ویکتوریا (Victoria) یکی از اعضای باغ سایه است و یکی از شماره‌دارها تحت نام رمز شماره ۵۵۹ است که گفته می‌شود توانایی‌هایش قادر به رقابت با «هفت سایه» است. قبل از پیوستن […]
بتا . - عالیجناب در سایه

بتا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۵"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"دومین جایگاه <a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">هفت سایه</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"نویسنده (پوشش عمومی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">باغ سایه</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"اینوری میناسه"}}]}}]}}[/json] بتا (Beta) دومین عضو باغ سایه است و یکی از هفت سایه اصلی است. او به عنوان یک آرشیودار فعالیت می‌کند و اطلاعات را از طریق تحقیق یا سرقت جمع آوری می‌کند. هویت عمومی […]
گاما . - عالیجناب در سایه

گاما

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۵ (جلد ۱)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۷"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جایگاه سوم از هفت سایه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رئیس شرکت میتسوگوشی (پوشش عمومی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">باغ سایه</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b3%d9%88%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c/\">شرکت میتسوگوشی</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۷ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"سوزوکو میموری"}}]}}]}}[/json] گاما (Gamma) سومین عضو باغ سایه و یکی از «هفت سایه» اصلی است که مدیریت امور داخلی، مالی و تدارکات این سازمان را بر عهده دارد. هویت عمومی او […]
اژدهای مه . - عالیجناب در سایه

اژدهای مه

اژدهای مه (Mist Dragon) یک اژدهای افسانه‌ای و یکی از قوی‌ترین موجودات جهان است. پس از شکست خوردن از سایه، این اژدها با او متحد شد و باغ سایه اجازه پیدا کرد تا پایگاهی را در قلمروی این اژدها ایجاد کند. شخصیت اژدهای مه دارای نگرش و رفتار متکبرانه، ترسناک و جدی است. او معمولا بدون […]
نیو . - عالیجناب در سایه

نیو

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"آکادمی طلسم سلطنتی میدگار\"}[/link] (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۷ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۶ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مایا اوچیدا"}}]}}]}}[/json] نیو (Nu) که قبلا با نام نیکولتا مارکز شناخته می‌شد یکی از اعضای باغ سایه و یکی از شماره‌دارهای نام‌دار است. او که در ابتدا با کد شماره ۹۳ شناخته می‌شد که به سرعت درجات بالاتر را طی کرد و در حال حاضر […]
اپسیلون . - عالیجناب در سایه

اپسیلون

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۷"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جایگاه پنجم در هفت سایه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"پیانیست و آهنگساز (هویت عمومی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"باغ سایه\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۵ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"هیساکو کانموتو"}}]}}]}}[/json] اپسیلون (Epsilon) پنجمین عضو [link]{"text":"باغ سایه"}[/link] و یکی از «هفت سایه» اصلی است. هویت عمومی او شیرون است، یک پیانیست برجسته و آهنگساز بسیاری از آهنگ‌ها که در واقع توسط سایه به او آموزش […]
ایتا . - عالیجناب در سایه

ایتا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۵ (جلد ۱)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۷"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جایگاه هفتم از هفت سایه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رئیس بخش تحقیقات باغ سایه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رئیس تحقیق و توسعه <a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b3%d9%88%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c/\">میتسوگوشی</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"باغ سایه\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۵ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۵۵ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"رینا کوندو"}}]}}]}}[/json] ایتا (Eta) هفتمین عضو از باغ سایه و یکی از اعضای اصلی «هفت سایه» است. او و رئیس بخش تحقیق و توسعه این سازمان است. هویت عمومی ایتا لوید رایت است، یک معمار […]
۶۶۴ . - عالیجناب در سایه

۶۶۴

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۸"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"عضو شماره ها"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"خدمتکار به ملکه رز اوریانا (تبدیل)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"باغ سایه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"پادشاهی اوریانا (تحت پوشش)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۳۱ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"میو تومیتا"}}]}}]}}[/json] نامی (Nami) عضوی از باغ سایه و یکی از شماره‌دارها است که با کد شماره ۶۶۴ شناخته می‌شود. او رهبر یک تیم سه‌نفره متشکل از خودش، ۶۶۵ و ۶۶۶ است. پس از اینکه ۶۶۶ تبدیل به ملکه […]
۶۶۵ . - عالیجناب در سایه

۶۶۵

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۷"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"عضو شماره‌دار"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"خدمتکار به ملکه رز اوریانا (مبدل‌شده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">باغ سایه</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"پادشاهی اوریانا\"}[/link] (پوششی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۳۱ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"هینا یومیا"}}]}}]}}[/json] شماره ۶۶۵ (No. 665) یکی از اعضای باغ سایه و که یکی از شماره‌دارها است. او بخشی از یک تیم سه نفره متشکل از خودش، شماره ۶۶۴ و شماره ۶۶۶ است. پس از اینکه شماره ۶۶۶ ملکه […]