ویکی عالیجناب در سایه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شخصیت‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
سید کاگنو . - عالیجناب در سایه

سید کاگنو

سید کاگنو (Cid Kagenou) با نام قبلی مینورو کاگنو، ضدقهرمان و شخصیت اصلی مجموعه The Eminence in Shadow است. او پس از مرگ زودرس خود، به یک دنیای شمشیر و جادو رفت. او با انتخاب نام سایه، سازمان مخفی به نام باغ سایه را ایجاد کرد. سید با خیالات تحقق نیافته چونبیو که داشت به عنوان یک واسط […]
آلفا . - عالیجناب در سایه

آلفا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۵"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%88%db%8c%d9%87/\">اولیویه</a> (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"مادری بی‌نام (متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a6%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%b3\">بئاتریکس</a> (احتمالا خاله)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فرمانده دوم باغ سایه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"اولین جایگاه و رهبر هفت سایه"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87\">باغ سایه</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"آسامی ستو"}}]}}]}}[/json] آلفا (Alpha) اولین عضو باغ سایه است و یکی از هفت سایه اصلی است. او از نوادگان «قهرمان الف» یعنی اولیویه است. پس از اینکه سایه او را […]
رز اوریانا . - عالیجناب در سایه

رز اوریانا

رز اوریانا (Rose Oriana) رئیس سابق شورای دانش آموزی آکادمی سلطنتی طلسم میدگار است، جایی که او از شاگردان برتر سید بود و همچنین شاهزاده پادشاهی اوریانا بود. با این حال او پس از قربانی شدن توسط توطئه فرقه دیابلوس با کد شماره ۶۶۶ به باغ سایه پیوست و بعدا پس از «حادثه رز سیاه» به عنوان ملکه […]
ارورا . - عالیجناب در سایه

ارورا

(قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"محقق (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۵ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کائوری نازوکا"}}]}}]}}[/json] ارورا (Aurora) همچنین به عنوان دیابلوس شیطانی شناخته می‌شود، یک فرد مرموز از گذشته باستان است که به عنوان «جادوگر فلاکت» شناخته می‌شود که جهان را در هرج و مرج فرو می‌برد. در حال حاضر، «فرقه دیابلوس» در تلاش است تا از قدرت او برای […]
کلر کاگنو . - عالیجناب در سایه

کلر کاگنو

کلر کاگنو (Claire Kagenou) خواهر بزرگ‌تر سید کاگنو است. او دانشجوی سال سوم در آکادمی سلطنتی طلسم میدگار و وارث خانواده‌اش است. به دلیل نگرش به ظاهر بی‌تفاوت و بی‌توجه برادرش به آینده‌اش، کلر همیشه نگران او است و تا حدی از عقده برادر رنج می‌برد. پس از «حادثه ماه سرخ»، او حامل دیابلوس شد. شخصیت […]
دلتا . - عالیجناب در سایه

دلتا

(برادر بزرگتر؛ متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چند صد خواهر و برادر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جایگاه چهارم از <a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">هفت سایه</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87\">باغ سایه</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"فیروز آی"}}]}}]}}[/json] دلتا (Delta) که قبلا با نام سارا شناخته می‌شد، چهارمین عضو باغ سایه و یکی از «هفت سایه» اصلی است. او به عنوان گرگی از جانورتبارها به عنوان نیروی اصلی رزمی سازمان مذکور عمل […]
یوکیمه . - عالیجناب در سایه

یوکیمه

&nbsp;(گونه روباه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"احتمالا دهه ۲۰"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مادری بی‌نام (متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"پدر بی‌نام (متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%da%af%d8%aa%d8%a7%d9%86/\">گتان</a> (نامزد سابق؛ متوفی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"پادشاه ([link]{\"text\":\"شهر بی‌قانون\"}[/link])"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رئیس شرکت روباه برفی"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%81%db%8c/\">شرکت روباه برفی</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">باغ سایه</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۳ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲۹ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شیزوکا ایتو"}}]}}]}}[/json] یوکیمه (Yukime) که همچنین با عنوان روباه روح شناخته می‌شود، حاکم [link]{"text":"برج سفید"}[/link] در [link]{"text":"شهر بی‌قانون"}[/link] و رئیس شرکت روباه برفی […]
الکسیا میدگار . - عالیجناب در سایه

الکسیا میدگار

(خواهر بزرگتر)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شاهزاده دوم پادشاهی میدگار"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"دانشجوی آکادمی میدگار"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%ad%d9%81%d9%84-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86/\">محفل کریمسون</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۳ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۳ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"کانا هانازاوا"}}]}}]}}[/json] الکسیا میدگار (Alexia Midgar) دومین شاهزاده [link]{"text":"پادشاهی میدگار"}[/link] و دانشجوی [link]{"text":"آکادمی سلطنتی طلسم میدگار"}[/link] است. شخصیت الکسیا در ظاهر یک بانوی جوان خوش‌اخلاق است، اما در واقع فردی لوس است که فکر می‌کند در صورت پیشنهاد پول […]
الیزابت . - عالیجناب در سایه

الیزابت

الیزابت (Elisabeth) که همچنین به عنوان ملکه خون شناخته می‌شود یک خون‌آشام است و قبلا یکی از سه پادشاه شهر بی‌قانون بود، جایی که به ظاهر حاکم برج کریمسون بود. با این حال در واقع او فردی بود که توسط زیردستش [link]{"text":"کریمسون"}[/link] استفاده می‌شد. او بعدا پس از نجات توسط سایه، از سمت خود کناره‌گیری کرد. […]
آکانه نیشینو . - عالیجناب در سایه

آکانه نیشینو

آکانه نیشینو (Akane Nishino) همکلاسی سابق مینورو کاگنو در زندگی قبلی اوست. پس از سقوط ژاپن به دست جانوران جادویی، او تبدیل به یک «شوالیه» در زیستگاه انسانی مسیحا شد. پس از ربوده شدن او توسط بتا، او با عنوان شماره ۷۱۲ وارد باغ سایه شد. شخصیت آکانه خود را به عنوان یک بانوی جوان شایسته […]
زتا . - عالیجناب در سایه

زتا

زتا (Zeta) که قبلا با نام لیلیم شناخته می‌شد، ششمین عضوی است که به باغ سایه پیوسته است و یکی از هفت سایه اصلی و همچنین از نوادگان قهرمان لیلی است. او به عنوان رئیس اکتشاف و جاسوسی یک گروه فرعی مخفی را با هدف نهایی [link]{"text":"جاودانه کردن"}[/link] سایه تأسیس کرد. شخصیت زتا با نام لیلیم در […]
ویکتوریا . - عالیجناب در سایه

ویکتوریا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۸"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شماره‌دار باغ سایه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"کشیش (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رهبر تمپلارها (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87\">باغ سایه</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"کلیسای مقدس تعالیم الهی (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%aa%d9%85%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7\">تمپلارها</a> (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۴ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۴۰ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲۰ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"میکو ایتو"}}]}}]}}[/json] ویکتوریا (Victoria) یکی از اعضای باغ سایه است و یکی از شماره‌دارها تحت نام رمز شماره ۵۵۹ است که گفته می‌شود توانایی‌هایش قادر به رقابت با «هفت سایه» است. قبل از پیوستن […]
راگناروک . - عالیجناب در سایه

راگناروک

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مذکر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چندین قرن"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"حاکم بزرگ قلمروی چهارم"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"خودش"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۴ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۴۵ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۳۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}}]}}[/json] راگناروک (Ragnarok) یک شیطان و فرمانروای قلمروی چهارم بود. در جریان «حادثه رز سیاه» او توسط موردرد و به منظور مبارزه با سایه احضار شد و در نهایت توسط سایه کشته شد. شخصیت با وجود اینکه راگناروک یک جانور […]
آیریس میدگار . - عالیجناب در سایه

آیریس میدگار

(جد)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شاهزاده اول پادشاهی میدگار"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رهبر محفل کریمسون"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رئیس شورای دانشجویی آکادمی میدگار (سابق)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%ad%d9%81%d9%84-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86/\">محفل کریمسون</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"محفل شوالیه (قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"آکادمی سلطنتی طلسم میدگار\"}[/link] (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۴ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یوکو هیکاسا"}}]}}]}}[/json] آیریس میدگار (Iris Midgar) اولین شاهزاده پادشاهی میدگار و رهبر محفل کریمسون است. پس از اینکه خواهرش توسط فرقه دیابلوس ربوده شد و متعاقبا توسط باغ سایه […]
بئاتریکس . - عالیجناب در سایه

بئاتریکس

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"+۱۰۰ (بازی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"اولیویه\"}[/link] (جد)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"خواهری کوچکتر (متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a2%d9%84%d9%81%d8%a7/\">آلفا</a> (خواهرزاده احتمالی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شمشیرزن"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲۴ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱۶ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"میکاکو کوماتسو"}}]}}]}}[/json] بئاتریکس (Beatrix) اولین قهرمان جشنواره بوشین است که به دلیل تسلط بی‌نظیرش در شمشیرزنی به عنوان الهه جنگ ستایش می‌شود. او همچنین به خاله‌ی گمشده آلفا است که در حال حاضر به دنبال او می‌گردد. شخصیت بئاتریکس به عنوان […]
اولیویه . - عالیجناب در سایه

اولیویه

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a2%d9%84%d9%81%d8%a7/\">آلفا</a> (نواده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a6%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%b3/\">بئاتریکس</a> (نواده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شمشیرزن"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b3/\">فرقه دیابلوس</a>&nbsp;(دست‌نشانده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۷ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱۲ (انیمه)"}}]}}]}}[/json] اولیویه (Olivier) جد آلفا و بئاتریکس و همچنین یکی از سه قهرمانی بود که شیطان دیابلوس را شکست داد. با این حال، در واقعیت او یکی از مهره‌های فرقه دیابلوس و  بازمانده آزمایش‌های آن‌ها بود که از سوی آن‌ها وظیفه داشت این […]
بتا . - عالیجناب در سایه

بتا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۵"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"دومین جایگاه <a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">هفت سایه</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"نویسنده (پوشش عمومی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">باغ سایه</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"اینوری میناسه"}}]}}]}}[/json] بتا (Beta) دومین عضو باغ سایه است و یکی از هفت سایه اصلی است. او به عنوان یک آرشیودار فعالیت می‌کند و اطلاعات را از طریق تحقیق یا سرقت جمع آوری می‌کند. هویت عمومی […]
گاما . - عالیجناب در سایه

گاما

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۵ (جلد ۱)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۷"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جایگاه سوم از هفت سایه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رئیس شرکت میتسوگوشی (پوشش عمومی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">باغ سایه</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b3%d9%88%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c/\">شرکت میتسوگوشی</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۷ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"سوزوکو میموری"}}]}}]}}[/json] گاما (Gamma) سومین عضو باغ سایه و یکی از «هفت سایه» اصلی است که مدیریت امور داخلی، مالی و تدارکات این سازمان را بر عهده دارد. هویت عمومی او […]
گتان . - عالیجناب در سایه

گتان

&nbsp;(گونه گرگ)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مذکر"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"بستگان","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"یوکیمه\"}[/link] (نامزد سابق)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b3/\">فرقه دیابلوس</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"اتحاد شرکتی بزرگ\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۳ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۳۴ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲۴ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"دایسوکه نامیکاوا"}}]}}]}}[/json] گتان (Gettan) معروف به «گرگ بزرگ» یکی از کارکنان [link]{"text":"اتحاد شرکتی بزرگ"}[/link] بود که توسط [link]{"text":"گارتر"}[/link] استخدام شده بود و تحت فرمان شبدرهای مزدور فعالیت می‌کرد. در حقیقت، او اتحادی مخفیانه با فرقه دیابلوس داشت و هدفش نابودی شرکت […]
اژدهای مه . - عالیجناب در سایه

اژدهای مه

اژدهای مه (Mist Dragon) یک اژدهای افسانه‌ای و یکی از قوی‌ترین موجودات جهان است. پس از شکست خوردن از سایه، این اژدها با او متحد شد و باغ سایه اجازه پیدا کرد تا پایگاهی را در قلمروی این اژدها ایجاد کند. شخصیت اژدهای مه دارای نگرش و رفتار متکبرانه، ترسناک و جدی است. او معمولا بدون […]
نیو . - عالیجناب در سایه

نیو

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"آکادمی طلسم سلطنتی میدگار\"}[/link] (قبلا)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۷ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۶ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مایا اوچیدا"}}]}}]}}[/json] نیو (Nu) که قبلا با نام نیکولتا مارکز شناخته می‌شد یکی از اعضای باغ سایه و یکی از شماره‌دارهای نام‌دار است. او که در ابتدا با کد شماره ۹۳ شناخته می‌شد که به سرعت درجات بالاتر را طی کرد و در حال حاضر […]
اپسیلون . - عالیجناب در سایه

اپسیلون

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۷"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جایگاه پنجم در هفت سایه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"پیانیست و آهنگساز (هویت عمومی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"باغ سایه\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۵ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"هیساکو کانموتو"}}]}}]}}[/json] اپسیلون (Epsilon) پنجمین عضو [link]{"text":"باغ سایه"}[/link] و یکی از «هفت سایه» اصلی است. هویت عمومی او شیرون است، یک پیانیست برجسته و آهنگساز بسیاری از آهنگ‌ها که در واقع توسط سایه به او آموزش […]
ایتا . - عالیجناب در سایه

ایتا

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۵ (جلد ۱)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۷"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جایگاه هفتم از هفت سایه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رئیس بخش تحقیقات باغ سایه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"رئیس تحقیق و توسعه <a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b3%d9%88%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c/\">میتسوگوشی</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"باغ سایه\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۵ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۵۵ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"رینا کوندو"}}]}}]}}[/json] ایتا (Eta) هفتمین عضو از باغ سایه و یکی از اعضای اصلی «هفت سایه» است. او و رئیس بخش تحقیق و توسعه این سازمان است. هویت عمومی ایتا لوید رایت است، یک معمار […]
موردرد . - عالیجناب در سایه

موردرد

موردرد (Mordred) نهمین شوالیه میزگردها و رهبر فرقه دیابلوس بود که در [link]{"text":"پادشاهی اوریانا"}[/link] فعالیت می‌کرد. وقتی خطای [link]{"text":"زیردست او","title":"دوئمو کتسوهاتو"}[/link] منجر به افشای فعالیت‌های این فرقه شد، او برای پوشش قضیه سعی کرد که پادشاهی نام برده را نابود کند، اما طرح او توسط سایه خنثی شد و او کشته شد. شخصیت موردرد فردی کاریزماتیک […]
فنریر . - عالیجناب در سایه

فنریر

فنریر (Fenrir) قبلا ششمین و بعدا پنجمین شوالیه میزگردها، و همین طور رهبر فرقه میدگار از فرقه دیابلوس بود. او برای تامین مجدد اشک‌های فرقه، بازوی راست مهر و موم شده‌ی دیابلوس را بازیابی کرد و تلاس کرد تا در فرآیندی از دانش‌آموزان ربوده شده آکادمی طلسم به عنوان قربانی استفاده کند، اما در نهایت […]
۶۶۴ . - عالیجناب در سایه

۶۶۴

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۸"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"عضو شماره ها"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"خدمتکار به ملکه رز اوریانا (تبدیل)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"باغ سایه"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"پادشاهی اوریانا (تحت پوشش)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۳۱ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"میو تومیتا"}}]}}]}}[/json] نامی (Nami) عضوی از باغ سایه و یکی از شماره‌دارها است که با کد شماره ۶۶۴ شناخته می‌شود. او رهبر یک تیم سه‌نفره متشکل از خودش، ۶۶۵ و ۶۶۶ است. پس از اینکه ۶۶۶ تبدیل به ملکه […]
رینا اوریانا . - عالیجناب در سایه

رینا اوریانا

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b3/\">فرقه دیابلوس</a> (مخفیانه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۴ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۴۱ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲۹ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"یوکو میناگوچی"}}]}}]}}[/json] رینا اوریانا (Reina Oriana) ملکه [link]{"text":"پادشاهی اوریانا"}[/link] و مادر رز بود. در مقطعی فاش شد که او یک خائن به کشور و خانواده‌اش بوده است و رابطه‌ای مخفیانه با [link]{"text":"دوئمو کتسوهاتو","title":"دوئمو کت"}[/link] فرقه دیابلوس داشته است. شخصیت در ظاهر رینا مادری پرمایه، آرام و […]
۶۶۵ . - عالیجناب در سایه

۶۶۵

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جنسیت","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"مونث"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"سن","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"۱۷"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"پیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"عضو شماره‌دار"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"خدمتکار به ملکه رز اوریانا (مبدل‌شده)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">باغ سایه</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"پادشاهی اوریانا\"}[/link] (پوششی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۳۱ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"هینا یومیا"}}]}}]}}[/json] شماره ۶۶۵ (No. 665) یکی از اعضای باغ سایه و که یکی از شماره‌دارها است. او بخشی از یک تیم سه نفره متشکل از خودش، شماره ۶۶۴ و شماره ۶۶۶ است. پس از اینکه شماره ۶۶۶ ملکه […]
دوئمو کتسوهاتو . - عالیجناب در سایه

دوئمو کتسوهاتو

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b3/\">فرقه دیابلوس</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%84/\">لایت ناول</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲۴ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۱۶ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"شو هایامی"}}]}}]}}[/json] دوئمو کتسوهاتو (Doemu Ketsuhatto) صدراعظم سلطنتی اوریانا و نامزد سابق رز بود. او به طور مخفیانه یکی از اعضای فرقه دیابلوس بود و از طریق تصرف پادشاهی و رز به دنبال تبدیل شدن به دوازدهمین عضو شوالیه‌های میزگرد از این فرقه […]
پتوس . - عالیجناب در سایه

پتوس

پتوس (Petos) یک کشیش عالی‌رتبه و همچنین دهمین شوالیه میزگردها از فرقه دیابلوس است. او کسی بود که نژاد زتا را از بین برد. شخصیت پتوس مانند همتایان خود مردی شرور است. او در مقطعی یک دهکده کامل را علیه دختر رهبر آن‌ها برانگیخت و این خانواده را مورد آزار و اذیت قرار داد. او همچنین […]
آکیرا نیشینو . - عالیجناب در سایه

آکیرا نیشینو

&nbsp;(قبلا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"مسیحا\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۴ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۴۹ (مانگا)"}}]}}]}}[/json] آکیرا نیشینو (Akira Nishino) برادر بزرگتر آکانه نیشینو و دانشمندی سرشناس است که پس از آخرالزمان در سکونتگاه انسانی [link]{"text":"مسیحا"}[/link] در ژاپن مستقر بود. شخصیت آکیرا از آن دسته افرادی بود که احساسات خود را از طریق حالات صورت خود بیان می‌کرد. وقتی از چیزی خوشش نمی‌آمد، چهره‌ای آزاردیده […]
جاگرنات . - عالیجناب در سایه

جاگرنات

جاگرنات (Juggernaut) که با لقب ظالم شناخته می‌شود، یکی از سه پادشاه شهر بی‌قانون بود که تا پیش از کشته شدن توسط دلتا، حاکم برج سیاه بود. شخصیت جاگرنات مردی با شخصیت افسارگسیخته است که سعی می‌کند با قدرت خود از همه چیز عبور کند. او همچنین بسیار بی‌ادب و گستاخ است، زیرا اغلب با لحنی خصمانه […]
زنون گریفی . - عالیجناب در سایه

زنون گریفی

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b3/\">فرقه دیابلوس</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۳ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۳ (انیمه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"صداپیشه","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"ماسایا ماتسوکازه"}}]}}]}}[/json] زنون گریفی (Zenon Griffey) یک مربی شمشیرزنی در آکادمی طلسم سلطنتی میدگار و نامزد [link]{"text":"الکسیا میدگار"}[/link] بود. در واقع، او یکی از اعضای فرقه دیابلوس بود که قصد داشت با ربودن الکسیا برای آزمایش‌های فرقه، خود را به جایگاه دوازدهم شوالیه‌های میزگرد از این […]
نلسون . - عالیجناب در سایه

نلسون

نلسون (Nelson) یک اسقف اعظم و به طور مخفیانه یازدهمین شوالیه از فرقه دیابلوس بود. او رهبر گروهی فعال در لیندورم بود و همچنین یکی از دانشمندان مسئول اختراع اشک‌های دیابلوس است. در مقطعی سایه اقدام به منفجر کردن [link]{"text":"خلوتگاه"}[/link] کرد تا بازوی چپ دیابلوس را از بین ببرد، که در این فرآیند نلسون کشته شد. […]