ویکی عالیجناب در سایه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سازمان‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
باغ سایه .  - عالیجناب در سایه

باغ سایه

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b3%d9%88%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c/\">شرکت&nbsp;میتسوگوشی</a>[link]{\"text\":\"\"}[/link]"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%81%db%8c\">شرکت روباه برفی</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مقر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"پادشاهی میدگار\"}[/link]"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"الکساندریا\"}[/link] (مقر مخفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"شهر بی‌قانون\"}[/link]"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"پادشاهی اوریانا\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲ (انیمه)"}}]}}]}}[/json] باغ سایه (Shadow Garden) یک سازمان جهانی مخفی اسرارآمیز است که توسط سید کاگنو تحت نام مستعار سایه، تأسیس شده است. هدف اصلی آن حذف فرقه دیابلوس و جلوگیری از احیای شیطان باستانی دیابلوس بوده است. شرح […]
فرقه دیابلوس .  - عالیجناب در سایه

فرقه دیابلوس

)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۲ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87/\">انیمه</a>)"}}]}}]}}[/json] فرقه دیابلوس (Cult of Diablos) یک سازمان باستانی، مخفی و تشنه‌ی قدرت است که به عنوان آنتاگونیست اصلی مجموعه عالیجناب در سایه عمل می‌کند. عموم مردم در بهترین حالت آن را یک افسانه‌ی کمتر شناخته شده تلقی می‌کنند، چرا که وجود آن‌ها به دقت پنهان شده است و […]
سه قهرمان .  - عالیجناب در سایه

سه قهرمان

سه قهرمان (Three Heroes) سه جنگجوی افسانه‌ای هستند که زمانی جهان را از دست پادشاه شیطانی دیابلوس نجات دادند. تاریخچه مدت ها پیش، فرقه دیابلوس یتیمان بدون خویشاوند را ربود تا را در آن‌ها بکارد که به منظور ایجاد سربازان قدرتمند برای مبارزه با پادشاه شیطان شاه ارورا (دیابلوس) بود. آزمایش‌ها تقریبا به شکست منجر شد، زیرا […]

محفل کریمسون

(بنیان‌گذار، فرمانده)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"گلن\"}[/link] (معاون اول فرمانده؛ متوفی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"هاب\"}[/link] (معاون دوم فرمانده / نفوذی فرقه)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"نیروی نظامی میدگار"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مقر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"پادشاهی میدگار\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۷ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۶ (انیمه)"}}]}}]}}[/json] محفل کریمسون (Crimson Order) یک سازمان نظامی است که اخیرا تشکیل شده است و وابسته به دولت [link]{"text":"پادشاهی میدگار"}[/link] است. هدف این سازمان تلاش برای محافظت از کشور، هم از نظر […]

شرکت روباه برفی

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">باغ سایه</a>"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مقر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"شهر بی‌قانون\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۳ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۳۴ (مانگا)"}}]}}]}}[/json] شرکت روباه برفی (Snow Fox Corporation) شرکتی است که توسط [link]{"text":"یوکیمه"}[/link] تأسیس شده است و در خارج از [link]{"text":"شهر بی‌قانون"}[/link] مستقر شده است. پیش‌زمینه این شرکت در مقطعی توسط یوکیمه ساخته شد، مقطعی که او حاکم برج سفید شد و آن را به عنوان […]

تمپلارها

تمپلارها (Templars) یک سازمان مخفی فراملی از کلیسا است که توسط جناح‌های رادیکال ایجاد شده است. مأموریت اصلی آن‌ها این است که دیدگاه کامل مذهبی خود را تحمیل کنند و به طور غیرمستقیم کارهای کثیفی را دنبال می‌کنند تا جهان از هر بدعت‌گذاری علیه الهه بئاتریکس دور نگه دارند. این سازمان در گذشته توسط سنت […]
شرکت میتسوگوشی .  - عالیجناب در سایه

شرکت میتسوگوشی

(گاما، مدیر عامل عمومی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a2%d9%84%d9%81%d8%a7/\">آلفا</a> (ناظر پنهانی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%b3%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%da%af%d9%86%d9%88/\">سایه</a> (مالک حقیقی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"وابسته به","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/eminence-in-shadow/%d8%a8%d8%a7%d8%ba-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87/\">باغ سایه</a> (پنهانی)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"شرکت روباه برفی\"}[/link]"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"یوکیمه\"}[/link]&nbsp;(متحد زیرزمینی)"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مقر","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"[link]{\"text\":\"پادشاهی میدگار\"}[/link]"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"جلد ۱ (لایت ناول)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۷ (مانگا)"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۶ (انیمه)"}}]}}]}}[/json] شرکت میتسوگوشی (Mitsugoshi Company) یک شرکت تجاری نسبتا جدید، اما بسیار موفق است. آن‌ها به خاطر محصولات نوآورانه خود شناخته می‌شوند و به سرعت تبدیل به بزرگترین شرکت تجاری […]

هفت تیغه ولگالتا

هفت تیغه ولگالتا (Velgalta's Seven Blades) منتخبی از هفت قدرتمندترین و بهترین جنگجویان است که مقام ویژه شوالیه را به دست آورده‌اند که در امپراتوری ولگالتا بسیار مورد توجه هستند. شرح این عنوانی است که به گروهی از شوالیه‌ها داده می‌شود که متشکل از بزرگترین جنگجویان نسل خود در امپراتوری ولگالتا هستند. آن‌ها به مرزهای محدودیت‌های […]

سیزده شمشیر شب

سیزده شمشیر شب (Thirteen Night Swords) یک انجمن مخفی است که توسط سیزده خانواده اشرافی بزرگ تشکیل شده است که با کمک فرقه دیابلوس به طور مخفیانه نفوذ زیادی در [link]{"text":"پادشاهی میدگار"}[/link] دارند. این گروه اساسا یک کنوانسیون کوچک است که پادشاهی را از سایه‌ها اداره می‌کند. شرح سیزده شمشیر شب مجموعه‌ای از محافل اجتماعی انحصاری برای بانفوذترین […]