ویکی عالیجناب در سایه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پتوس

اشتراک‌گذاری

پتوس

Petos

پتوس - عالیجناب در سایه

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

پیشه

جایگاه دهم شوالیه میزگردها

وابسته به

اولین نمایش

جلد ۵ (لایت ناول)

پتوس (Petos) یک کشیش عالی‌رتبه و همچنین دهمین شوالیه میزگردها از فرقه دیابلوس است. او کسی بود که نژاد زتا را از بین برد.

شخصیت

پتوس مانند همتایان خود مردی شرور است. او در مقطعی یک دهکده کامل را علیه دختر رهبر آن‌ها برانگیخت و این خانواده را مورد آزار و اذیت قرار داد. او همچنین در حالی که از اعمال خود پشیمان نبود، یک نوزاد پسر جوان را جلوی چشم خواهرش کشت. پتوس هنگام صحبت کردن لحن نامشخصی دارد که گاهی مودبانه و گاهی بی‌ادبانه است.

به گفته فنریر، پتوس یک فرد نسبتا ناخوشایند است.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

پتوس دهمین شوالیه میزگردها است که به عنوان قوی‌ترین عضو فرقه شناخته می‌شود و همچنین یکی از رهبران اجرایی فرقه دیابلوس است.

پتوس از یک زنجیر به عنوان سلاح خود استفاده می‌کند.

صفحات دیگر