ویکی عالیجناب در سایه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سیزده شمشیر شب

اشتراک‌گذاری

سیزده شمشیر شب

Thirteen Night Swords

رهبر

ناشناخته

وابسته به

مقر

پادشاهی میدگار

اولین نمایش

جلد ۶ (لایت ناول)

سیزده شمشیر شب (Thirteen Night Swords) یک انجمن مخفی است که توسط سیزده خانواده اشرافی بزرگ تشکیل شده است که با کمک فرقه دیابلوس به طور مخفیانه نفوذ زیادی در پادشاهی میدگار دارند. این گروه اساسا یک کنوانسیون کوچک است که پادشاهی را از سایه‌ها اداره می‌کند.

شرح

سیزده شمشیر شب مجموعه‌ای از محافل اجتماعی انحصاری برای بانفوذترین اشراف‌زادگان در پادشاهی میدگار است که با داشتن ثروت بالی خود مخفیانه کشور را کنترل می‌کنند و مناطق زیادی از پادشاهی را در اختیار دارند. اعضای این سازمان با توجه به موقعیت اشرافی خود می‌توانند بدون هیچ‌گونه عواقبی از اختیارات خود سوء استفاده کنند.

صفحات دیگر