ویکی عالیجناب در سایه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سه قهرمان

اشتراک‌گذاری
سه قهرمان

سه قهرمان (Three Heroes) سه جنگجوی افسانه‌ای هستند که زمانی جهان را از دست پادشاه شیطانی دیابلوس نجات دادند.

تاریخچه

مدت ها پیش، فرقه دیابلوس یتیمان بدون خویشاوند را ربود تا سلول‌های دیابلوس را در آن‌ها بکارد که به منظور ایجاد سربازان قدرتمند برای مبارزه با پادشاه شیطان شاه ارورا (دیابلوس) بود. آزمایش‌ها تقریبا به شکست منجر شد، زیرا بیشتر کودکان در نهایت جان خود را از دست دادند اما تعداد کمی از افراد باقی ماندند.

سه دختر از این آزمایش‌ها جان سالم به در بردند. آن‌ها اولیویه یک الف، لیلی یک انسان‌جانور و فریا یک انسان (شخصیت رمان وب) بودند. فرقه آزمایش‌های بیشتری را برای قوی‌تر کردن آن‌ها انجام داد و برایشان سلاح و تجهیزات ساخت تا در بزرگسالی به مبارزه با پادشاه شیطان دیابلوس بروند.

سال‌ها بعد، سه قهرمان به دستور فرقه برای نابودی شیطان دیابلوس رفتند که منجر به شکست این شیطان شد. در طول نبرد، اولیویه موفق شد بازوی چپ این شیطان را با شمشیر خود قطع کند که سپس در خلوتگاه مهر و موم شد. در پایان، او و دو قهرمان دیگر توسط دیابلوس نفرین شدند تا فرزندانشان با بدن‌های پوسیده تسخیر شوند.

با این حال، حقیقت این بود که سه قهرمان افرادی بودند که با این سلول‌ها سازگاری داشتند. از این رو آن‌ها توسط فرقه مأمور شدند تا سلول‌های دیابلوس بیشتری را جمع‌آوری کنند تا اشک‌های دیابلوس را تولید کنند.

اعضا

  • اولیویه - قهرمان الف
  • لیلی - قهرمان انسان‌جانور
  • فریا - قهرمان انسان (رمان تحت وب)
صفحات دیگر