ویکی عالیجناب در سایه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اژدها

اشتراک‌گذاری

اژدها (Dragon) یک گونه تقریبا منقرض شده است که زمانی در دنیای The Eminence in Shadow پرسه می‌زدند.

بیولوژی

قبل از جادو

قبل از وجود جادو، بیولوژی آن‌ها طبیعی بود. یک اژدها دارای توانایی پرواز بسیار سریع و مقاومت بالا در دمای طبیعی اکوسیستم بود که تولید مثل طبیعی داشت. آن‌ها از نفس آتشین برخوردار بودند و پوستی به سختی فلز داشتند که چندین قرن دوام داشت.

بعد از جادو

پس از اینکه جادو جهان را احاطه کرد، تقریبا همه اژدهایان از بین رفتند، اما آن‌هایی که توانستند با شرایط سازگار شوند، به نوعی توانایی استفاده از جادو را به دست آوردند. به این ترتیب بدن آن‌ها ابدی و تقریبا جاودانه شد که از ریکاوری جادویی برخوردار بود. در همان زمان جادو باعث شد که مغز آن‌ها دستخوش تغییرات زیادی شود و آن‌ها خودآگاهی واضح‌تری نسبت به گذشته پیدا کردند.

همچنین این شرایط باعث شد تا ویژگی‌های عادی آن‌ها مانند مقاومت‌های طبیعی، پوست سخت و غیره حتی سخت‌تر و قوی‌تر از حد معمول شود.

اژدهایان شناخته‌شده

صفحات دیگر