ویکی عالیجناب در سایه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اولیویه

اشتراک‌گذاری

اولیویه

Olivier

اولیویه - عالیجناب در سایه

نام مستعار

قهرمان الف

نژاد

جنسیت

مونث

بستگان

آلفا (نواده)
بئاتریکس (نواده)

پیشه

شمشیرزن

وابسته به

فرقه دیابلوس (دست‌نشانده)

اولین نمایش

جلد ۲ (لایت ناول)
چپتر ۱۷ (مانگا)
قسمت ۱۲ (انیمه)

اولیویه (Olivier) جد آلفا و بئاتریکس و همچنین یکی از سه قهرمانی بود که شیطان دیابلوس را شکست داد. با این حال، در واقعیت او یکی از مهره‌های فرقه دیابلوس و  بازمانده آزمایش‌های آن‌ها بود که از سوی آن‌ها وظیفه داشت این شیطان را شکست دهد. سلاح اصلی او شمشیر مقدس است.

شخصیت

شخصیت واقعی او ناشناخته است، اما توصیف آلفا از او نشان می‌دهد که او حس عدالت قوی داشته است و معتقد بوده است که شکست دادن دیابلوس جهان را نجات می‌دهد.

با این حال، پس از قرن‌ها مهر و موم بودن در داخل خلوتگاه باعث شد تا او فردی بی عاطفه شود و احتمالا مجبور به خدمت به فرقه دیابلوس شده بود.

قدرت‌ها و توانایی‌ها

به عنوان یکی از سه بازمانده آزمایش فرقه دیابلوس که حامل سلول‌های شیطان دیابلوس است، می‌توان فرض کرد که اولیویه قوی‌ترین سلاح فرقه بوده است، زیرا او همراه با دو قهرمان دیگر قادر بود پادشاه شیطان را شکست دهد و آن را مهر و موم کند.

صفحات دیگر