ویکی الدن رینگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گادفری

اشتراک‌گذاری

گادفری

Godfrey

گادفری - الدن رینگ

نام مستعار

هوارا لوکس

نژاد

انسان

گادفری (Godfrey) اولین ارباب الدن بود که با ملکه ماریکا ازدواج کرد. با این حال در مقطعی او از سرزمین‌های میانه تبعید شد و خودش تبدیل به یک تارنیشد شد.

پیش‌زمینه

هوارا لوکس زمانی سردسته جنگجویان بدلند بود که بعد از نامزدی با ملکه ماریکا نام گادفری را گرفت. از آنجایی که ملکه ماریکا یک الهه بود، فرزندان او و گادفری در مقام نیمه‌خدا بودند.

گادفری جنگی را علیه غول‌ها صورت داد و خودش به تنهایی مقابل استورم لرد ایستاد. بعد از این که آخرین حریف ارزشمند او سقوط کرد، روح جنگجویانه‌ی گادفری از میان رفت.

ماریکا که حالا هدفش محقق شده بود اقدام به تبعید گافری از سرزمین‌های میانه کرد و او تبدیل به اولین تارنیشد شد. بعدها پس از رویداد شکستگی او به همراه سایر تارنیشدها به این سرزمین‌ها بازگشتند.

صفحات دیگر