بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ژنرال ردان

اشتراک‌گذاری

ژنرال ردان

General Radahn

ژنرال ردان - الدن رینگ

نام مستعار

فاتح ستارگان

نژاد

نیمه‌خدا

بستگان

پرنسس رانی (خواهر)
ماگ، ارباب خون (برادرخوانده)
گادوین گلدن (برادرخوانده)
مالنیا (خواهرخوانده)
میکوئلا (برادرخوانده)

ژنرال ردان (General Radahn) قدرتمندترین نیمه‌خدا بود که برای تصاحب رون‌های بزرگ با خواهر و برادران خود جنگید.

پیش‌زمینه

ردان پسر ملکه رنالا و راداگون، و قدرتمندترین نیمه‌خدا است. قدرت او به اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند به ستاره‌های در برابر گرانش فرمان دهد.

ردان از سنین جوانی شیفته ی گادفری، ارباب الدن بود. او که می‌خواست بیشتر شبیه الگوی خود باشد، شیرهایی را در سراسر زره خود حکاکی کرد که سمبل گادفری بود. ردان فردی بزرگ بزرگ و سنگین بود که اسبش تحمل آن را نداشت، اما او قادر به دستکاری گرانش و تعدیل وزن خود شد.

بعد از رویداد شکستگی، مالنیا در مقطعی با نفرین تباهی سرخ خود ردان را آلوده کرد. این تباهی از درون ردان را خورد و عقل او از دست رفت و از این رو او به عنوان یک جانور بی‌عقل سرگردان شد و به تغذیه از دوست و دشمن خود پرداخت.

ردان در مقطعی توسط تارنیشد (و تعدادی از متحدان) در سواحل شنی کالید و در فستیوال ردان شکست داده شد. شکست او باعث سقوط ستاره‌ها شد و دهانه آتش‌فشانی در شرق فورت هیت و در اعماق ویرانه‌های میستوود شکل گرفت. مرگ او دسترسی کامل به شهر ابدی نوکرون را محیا کرد.

صفحات دیگر