ویکی الدن رینگ

پایان‌ها

اشتراک‌گذاری

پایان‌بندی‌های الدن رینگ شامل چند عاقبت مختلف است که وابسته به انتخاب‌ها/اقدامات بازیکن در سراسر بازی است. این پایان‌ها هر کدام یک اچیومنت (achievement) را باز می‌کند و مسیر متفاوتی را در داستان بازی دارد.

فهرست تمام پایان‌های الدن رینگ

در مجموع شش پایان‌بندی در الدن رینگ وجود دارد. در تمام پایان‌ها به جز «ارباب شعله‌ی شوریده» و «عصر ستارگان» بازیکن تبدیل به یک ارباب الدن می‌شود. گفتنی است که تمام شش پایان نیازمند این است که بازیکن تاثیرات یکی از خدایان خارجی در سرزمین‌های میانه را بپذیرد.

عصر شکستگی (Age of Fracture)

پایان‌ها

این پایان‌بندی پیش‌فرض بازی است که تارنیشد انتخاب می‌کند که حلقه الدن را بازسازی کند و به عنوان یک ارباب الدن عصر جدیدی را آغاز کند.

شرایط:

 • انتخاب گزینه "Mend the Elden Ring" بعد از باس نهایی

عصر داسکبورن (Age of Duskborn)

بعد از استفاده از نفرین مرگ روی جسد گادوین و احیای دوباره او به عنوان First of the Dead، فیا در کنار او می‌ماند و نیمه‌خدایانی را به دنیا می‌آورد. تارنیشد انتخاب می‌کند که از رون اصلاح‌کننده شاهزاده-مرگ (Mending Rune of the Death-Prince) استفاده کند و به عنوان یک ارباب الدن، عصر داسکبورن را شروع کند. در این شرایط قاعده زندگی در قالب مرگ شکل می‌گیرد و سرزمین‌های میانه در یک مه آزاردهنده فرو می‌رود.

شرایط:

 • کامل کردن خط ماموریت‌های فیا برای دریافت رون اصلاح‌کننده شاهزاده مرگ
 • انتخاب گزینه "Use Mending Rune of the Death-Prince" پس از باس نهایی

موهبت یاس (Blessing of Despair)

این یک پایان‌بندی جایگزین برای پایان پیش‌فرض بازی است که طی آن تارنیشد انتخاب می‌کند که از رون اصلاح‌کننده نفرین سقوط (Mending Rune of the Fell Curse) استفاده کند و عصر جدیدی را به عنوان یک ارباب الدن آغاز کند. تفاوتی که وجود دارد این است که در این پایان‌بندی سرزمین‌های میانه به یک نفرین تجدید شده مبتلا می‌شود.

شرایط:

 • ارائه‌ی بذرها (Seedbeds) به دانگ ایتر و دریافت رون اصلاح‌کننده نفرین سقوط
 • انتخاب گزینه "Use Mending Rune of the Fell Curse" پس از باس نهایی

عصر نظم (Age of Order )

یک پایان‌بندی دیگر به جای پایان پیش‌فرض بازی که طی آن تارنیشد انتخاب می‌کند که از رون اصلاح‌کننده نظم عالی (Mending Rune of Perfect Order) استفاده کند و عصر جدیدی را به عنوان ارباب الدن شروع کند. تفاوت موجود در این پایان‌بندی بازیابی نظم در سرزمین‌های میانه است.

شرایط:

 • کامل کردن خط ماموریت‌های گلدماسک و برادر کورهین برای به دست آوردن رون اصلاح‌کننده نظم عالی
 • انتخاب گزینه "Use Mending Rune of Perfect Order" بعد از باس نهایی

ارباب شعله شوریده (Lord of Frenzied Flame)

پایان‌ها

تارنیشد مسیری متفاوت را در پیش می‌گیرد تا تبدیل به ارباب شعله شوریده شود. اگر شعله شوریده قبل از رویدادهای رخ داده در کوره غول‌ها (Forge of the Giants) دریافت شود، ملینا گروه تارنیشد را ترک می‌کند و تارنیشدها بدن خودشان را در این کوره قربانی می‌کنند. این اتفاق باعث به نمایش در آمدن یک صحنه‌ی اضافه در پایان بازی می‌شود که نشان می‌دهد ملینا بدون داشتن نشانی روی چشم چپش، متعهد می‌شود تا خود را به «مرگ مقدر شده» تارنیشد اختصاص دهد.

اگر بازیکن شعله‌ی شوریده را بعد از رویدادهای کوره دریافت کند، صحنه مذکور در مورد ملینا رخ نمی‌دهد چرا که او قبلا خودش را قربانی کرده است.

شرایط:

 • دیدار با سه انگشت و به ارث بردن شعله شوریده
  • ملاقات با سه انگشت باعث باز شدن تمام انتخاب‌های دیگر پایان‌بندی می‌شود، مگر این که سوزن میکوئلا (Miquella's Needle) در ناحیه دراگون‌لرد پلاسیدوساکس (Dragonlord Placidusax) استفاده شود. این موضوع باعث حذف شدن شعله شوریده می‌شود و این یک تغییر دائمی خواهد بود.
 • انتخاب گزینه "Become the Lord of Frenzied Flame" بعد از باس نهایی

عصر ستارگان (Age of Stars)

پایان‌ها

بعد از شکست جانور الدن، تارنیشد به جای اصلاح کردن حلقه الدن اقدام به احضار رانی جادوگر می‌کند. رانی جای ماریکا را به عنوان الهه می‌گیرد و تارنیشد را به ارباب الدن خود تبدیل می‌کند.

او به نظم طلایی پایان داده و نظام خودش را ایجاد می‌کند. در این فرآیند همچنین او نفوذ اراده عالی در سرزمین‌های میانه را از بین می‌برد.

رانی همراه با تارنیشد و فرقه خود سرزمین‌های میانه را ترک کرده و به سفری هزارساله می‌رود. در غیاب او سرزمین‌های میانه برای اولین بار در قرن بدون هیچ سرنوشت یا حاکمی رها خواهد شد.

شرایط:

 • کامل کردن خط ماموریت‌های رانی جادوگر
 • استفاده از نشانه احضار رانی بعد از شکست دادن باس نهایی

منبع