ویکی الدن رینگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ملکه ماریکای جاویدان

اشتراک‌گذاری

ملکه ماریکای جاویدان

Queen Marika the Eternal

ملکه ماریکای جاویدان - الدن رینگ

نام مستعار

ملکه جاویدان

نژاد

بستگان

گادفری (همسر سابق)
راداگون (همسر)
مالنیا (دختر)
ژنرال ردان (پسر راداگون)
رایکارد (پسر راداگون)
پرنسس رانی (دختر راداگون)
مالیکیث (برادر ناتنی)

ملکه ماریکای جاویدان (Queen Marika the Eternal) فروانروای سرزمین‌های میانه و حاملی برای حلقه الدن است. فرزندان او، نیمه‌خدایانی هستند که حامل رون‌های بزرگ هستند.

پیش‌زمینه

ماریکا یک امپارین بود که به حاکم سرزمین‌های میانه تبدیل شد تا به یک خدای خارجی به نام اراده عالی کمک‌رسانی کند، و همسر برگزیده‌ی او یعنی گادفری به اولین ارباب الدن تبدیل شد.

ماریکا، گادفری را مجبور کرد تا به قلمروهای همسایه حمله کند و آن‌ها را فتح کند، با این هدف که نفوذ اراده عالی را گسترش دهد. یکی از این جنگ‌ها در برابر غول‌های آتشین بود که شکست خوردند و ماریکا خدای آن‌ها را کشت.

ماریکا و گادفری صاحب چند فرزند شدند با این حال بنا بر دلایلی گادفری سرانجام به سرزمین‌های میانه ظلم کرد و منفور شد. سپس ماریکا، راداگون را به عنوان همسرش برگزید. در حقیقت راداگون نیمه‌ی دیگر و مذکر ماریکا بود. راداگون چند فرزند از رنالا داشت و بعد از «نامزدی» با ماریکا، این فرزندان در مقام نیمه‌خدا توسط ماریکا پرورش یافتند.

ماریکا و راداگون که حالا بدن‌هایی جداگانه بودند صاحب فرزندانی دوقلو به نام مالنیا و میکوئلا شدند که بعد از حکومت ماریکا سلطنت را به ارث بردند.

در طول زمان، ماریکا شروع به ضدیت با اراده عالی کرد. ماریکا در نهایت طی نزاعی با بانی خود، با چکشی اقدام به شکستن حلقه الدن کرد که راداگون نیز همزمان همین عمل را انجام داد، و در تعمیر آن ناموفق بود. اراده عالی که قادر به حذف ماریکا به عنوان حامل حلقه نبود، او را همراه با راداگون در اردتری حبس کرد، و این دو باری دیگر در یک بدن به هم پیوستند.

قطعه‌های حلقه در قالب رون‌های بزرگ متلاشی شدند و در سراسر سرزمین‌های میانه پخش شدند. این موضوع باعث ایجاد جنگی در میان فرزندان ماریکا برای تصاحب قطعات و جانشینی ماریکا شد. جنگی پس از جنگ دیگر در می‌گرفت و هیچ فرد پیروزی برای آن وجود نداشت. در این زمان ماریکا با وجود این که بند کشیده شده بود اما همچنان یک خدا باقی مانده بود.

دانستنی‌ها

  • ماریکا/راداگون یادآور ربیس کیمیاگر هستند. در کیمیاگری، ربیس یک موجود با خصوصیت مرد و زن است و همچنین گاهی به عنوان هرمفرودیت الهی به آن اشاره می‌شود.
  • ماریکا/راداگون همچنین یادآور پادشاه قرمز و ملکه سفید در کیمیاگری هستند که به عنوان دو نیمه‌ی ربیس قلمداد می‌شوند.
صفحات دیگر