بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ماگ، ارباب خون

اشتراک‌گذاری

ماگ، ارباب خون

Mohg, Lord of Blood

ماگ، ارباب خون - الدن رینگ

نژاد

نیمه‌خدا

بستگان

گادفری (پدر)
گادوین گلدن (برادر)
مالنیا (خواهر ناتنی)
میکوئلا (برادر ناتنی)
ژنرال ردان (برادرخوانده)
رایکارد (برادرخوانده)
پرنسس رانی (خواهرخوانده)

ماگ، ارباب خون (Mohg, Lord of Blood) یک نیمه‌خدا در الدن رینگ است. ماگ یک اومن (Omen) بسیار قدرتمند است که در جادوی خون تخصص دارد و در کاخ ماگواین در رود سیوفرا حضور دارد. این یک باس اختیاری است و بازیکن برای پیشرفت در بازی نیازی به شکست آن ندارد.

ماگ یکی از نیمه‌خدایان متولد شده از ملکه ماریکا است. او برادرش میکوئلا را در اقدامی برای دستیابی به خدایی کشت اما در هدف خود ناموفق بود و این اقدام او باعث شد تا مالنیا به خاطر مرگ برادر دوقلواش متزلزل شود.

صفحات دیگر