بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مالیکیث

اشتراک‌گذاری

مالیکیث

Maliketh

مالیکیث - الدن رینگ

نام مستعار

شمشیر سیاه
گورانک، کشیش جانور

نژاد

نیمه-گرگ

بستگان

ملکه ماریکا (خواهر ناتنی)

مالیکیث (Maliketh) برادر ناتنی ملکه ماریکا و نگهبان رون مرگ (Rune of Death) بود.

پیش‌زمینه

ماریکا که خواهان دنیایی بدون مرگ مقدر شده بود رون مرگ را از حلقه الدن برداشت و آن را به شمشیری آغشته کرد و مالیکیث را مجبور به محافظت از آن کرد.

مالیکیث وظایف خود را انجام داد تا این رویدادی به نام «شب چاقوهای سیاه» رخ داد؛ گروهی از قاتلان قطعه‌ای از رون مرگ را ربودند و آن را به خنجرهای خود آغشته کردند. آن‌ها با این خنجرها قادر به کشتن گاودین نیمه‌خدا شدند.

مالیکیث شرمسار از این اتفاق، تبدیل به گورانک (Gurranq) شد و شمشیرش را با گوشت خود پیوند زد تا هیچ کس نتواند دوباره این رون را برباید. انجام این کار باعث شد تا دچار گرسنگی ابدی شود و اقدام به جویدن ریشه مرگ (Deathroot) بکند که از درخت بزرگ (Great Tree) جوانه زده بود.

صفحات دیگر