ویکی الدن رینگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مالنیای جدا شده

اشتراک‌گذاری

مالنیای جدا شده

Malenia the Severed

مالنیای جدا شده - الدن رینگ

نام مستعار

تیغه میکوئلا

نژاد

نیمه‌خدا

موقعیت

Elphael, Brace of the Haligtree

بستگان

میکوئلا (برادر دوقلو)
ژنرال ردان (برادر ناتنی)
رایکارد (برادر ناتنی)
پرنسس رانی (خواهر ناتنی)
گادوین گلدن (برادر ناتنی)
مارگات، پادشاه اومن (برادر ناتنی)
ماگ، ارباب خون (برادر ناتنی)

مالنیای جدا شده (Malenia the Severed) یک نیمه‌خدا و امپارین است که برای کنترل رون‌های بزرگ با خواهر و برادران خود جنگید.

پیش‌زمینه

ملکه ماریکا در مقطعی خودش را به دو بدن تقسیم کرد و فرزندانی را از نیمه‌ی دیگر خود یعنی راداگون به دنیا آورد. بنابراین مالنیا و برادر دوقلوی او میکوئلا فرزندان یک خدای تک بودند. با این حال مالنیا و برادر او از زمان تولد دچار سیاه‌بختی شدند. مالنیا با تباهی سرخ (Scarlet Rot) نفرین شد و از درون متزلزل شد.

بعد از شکستگی، مالنیا و برادر ناتنی‌اش ردان با هم مبارزه کردند. هیچ یک از آن‌ها پیروز نشد اما مالنیا قادر شد تا ردان را با تباهی خود نفرین کند و از این رو باعث زوال عقل و سرگردانی ابدی او به همانند یک جانور شد.

وقتی مالنیا دور بود، میکوئلا توسط برادر ناتنی‌شان یعنی ماگ ربوده و کشته شد. این اقدام ماگ در جهت دستیابی به سطح خدایی بود که در آن ناموفق بود. مالنیا که از این اتفاق ویران شده بود روزهای خود را در کنار ریشه‌ی درخت هیلینگ سپری کرد و منتظر احیای برادرش ماند.

صفحات دیگر