ویکی الدن رینگ

رایکارد، ارباب کفر

اشتراک‌گذاری

رایکارد، ارباب کفر

Rykard, Lord of Blasphemy

رایکارد، ارباب کفر - الدن رینگ

نژاد

نیمه‌خدا

موقعیت

Volcano Manor

بستگان

ژنرال ردان (برادر)
پرنسس رانی (خواهر)
ماگ، ارباب خون (برادرخوانده)
گادوین گلدن (برادرخوانده)
مالنیا (خواهرخوانده)
میکوئلا (برادرخوانده)

رایکارد، ارباب کفر (Rykard, Lord of Blasphemy) یک نیمه‌خدا بود که پس از رویداد شکستگی برای تصاحب رون‌های بزرگ با خواهر و برادران خود جنگید.

پیش‌زمینه

رایکارد به عنوان پسر راداگون، قهرمان اردتری، و ملکه رنالا، حاکم آکادمی رایا لوکاریا بود. او حداقل دارای دو خواهر و برادر با نام‌های پرنسس رانی و ژنرال ردان است.

رایکارد زمانی را در کوه آتشفشانی گلمیر سپری کرد، جایی که او در آنجا سحرهای باستانی بومی این منطقه را کشف کرد و آن‌ها را بازگرداند تا شکل عملی به در جادوگری جدید استفاده شود. رایکارد همچنین به یک سرزمین خارجی سفر کرد و در آنجا با رقاصی به نام تانیث آشنا شد. او خیلی زود ثانیت را به همسری خود درآورد.

در مقطعی گادفری، اولین ارباب الدن از برکت محروم شد و از سرزمین‌های میانه به بیرون رانده شد. پدر رایکارد یعنی راداگون تبدیل به همسر جدید ملکه ماریکا و ارباب الدن دوم شد. به این ترتیب رایکارد و خواهر و برادرش در مقام نیمه‌خدا توسط مادرخوانده‌شان ماریکا پرورش یافتند.

صفحات دیگر