ویکی الدن رینگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

راداگون

اشتراک‌گذاری

راداگون

Radagon

راداگون - الدن رینگ

نام مستعار

راداگون از فرقه طلایی
پادشاه
ارباب الدن

بستگان

ملکه رنالا (همسر، قبلا)
مالنیا (دختر)
گادوین گلدن (پسر ماریکا)

راداگون (Radagon) نیمه‌ی مذکر ملکه ماریکا و همسر ملکه رنالا است.

پیش‌زمینه

راداگون نیمه‌ی مذکر ملکه ماریکا است. او از ماریکا جدا شد و سپاه طلایی آن‌ها را برای حمله به لیورنیا رهبری کرد. با این حال در هنگام رویارویی او با رنالا در میدان نبرد، این دو عاشق هم شدند و با هم ازدواج کردند. بعد از این که گادفری از سرزمین‌های میانه تبعید شد، راداگون دوباره به جبهه‌ی ملکه ماریکا احضار شد. راداگون به معشوقه‌ی خود رنالا یک رون بزرگ را هدیه داد که درون یک تخم کهربایی مهر و موم شده بود.

سپس راداگون با نیمه‌ی مونث خود یعنی ماریکا ملکه‌ی سرزمین‌های میانه ازدواج کرد و تبدیل به پادشاه شد. از آنجایی که آن‌ها دو بدن جدا از هم بودند، قادر به تولد دو فرزند دوقلو به نام مالنیا و میکوئلا بودند.

ماریکا سرانجام دچار نوعی ضدیت با اراده عالی شد و جویای آزاد شدن از نفوذ آن شد. از طرف دیگر راداگون بیشتر به این خدای خارجی وفادار شد. سرانجام با اقدام ماریکا برای شکستن حلقه الدن درگیری آن‌ها به اوج رسید، اما این حلقه به قطعاتی به نام رون‌های بزرگ تبدیل شد و تلاش‌های راداگون بی‌نتیجه باقی ماند.

شکستگی باعث خشم اراده عالی شد و راداگون نیز در محکومیت ماریکا سهیم شد. سرانجام این دو باری دیگر یک بدن شدند و در زیر اردتری حبس شدند.

دانستنی‌ها

  • راداگون از موی قرمز خود متنفر است. اشاره شده است که رنگ موی او ناشی از نفرین شدنش توسط غول‌های آتشین است، غول‌هایی که ماریکا به جنگ آن‌ها رفت.
صفحات دیگر